Ronde Tafel Binckhorst 3

De 3e Ronde Tafel van 20 april was weer een succes. Jooske Baris (bestuurslid I’M BINCK & werkzaam bij Platform31) was de voorzitter. De opkomst van de verschillende betrokkenen uit de Binckhorst was goed. De werkgroepen of deeltafels beginnen vorm te krijgen en hun vruchten af te werpen. Onderwerpen waar deze deeltafels zich mee bezig houden zijn o.a. de Trekvlietzone, Binckhorsthaven, het thema ‘wonen’ op de Binckhorst, en ‘het verhaal’ dat wij gezamenlijk over de Binckhorst willen uitdragen.

Daarnaast maakte de gemeente Den Haag bekend dat de PIB subsidieregeling verlengd wordt tot 2018. Dit is bedoeld voor lokale initiatieven die een impuls geven aan de zichtbaarheid en bekendheid van de Binckhorst (voor meer informatie zie www.denhaag.nl/binckhorst).

Wil je het volledige verslag lezen, download dan het verslag hieronder.