rondetafel nr4

De 4e Ronde Tafel Binckhorst werd goed bezocht met de aanwezigheid van ruim 24 leden. Belangrijk punt was de bespreking van het proces dat op gang is gekomen middels de Ronde tafel en de omgang met de ideeën die tijdens de plenaire- en werkgroep bijeenkomsten naar boven komen. En deze vraag werd vooral gericht aan de gemeente. DSO geeft aan veel waarde te hechten aan de ideeën. Zij zien het als een serieus klankbord voor de ontwikkeling van hun eigen visie op het gebied. In principe houdt de gemeente zich alleen bezig met de openbare ruimte en heeft hier ook geld voor gereserveerd. Maar ziet de Ronde Tafel als belangrijk middel elkaar te informeren en in gezamenlijkheid te werken aan het gebied.

Vier werkgroepen hebben presentaties gegeven. Zoals de werkgroep die zich buigt over o.a. de openbare ruimte. Hoe gaan we om met de openbare ruimte tijdens de aanleg van de Rotterdamse baan. En, hoe stellen we ons de openbare ruimte voor in de toekomst.

De werkgroep Binckhorsthaven is verder gegaan met het onderzoek door dit gebied aangenamer te maken middels de aanleg van kades langs bedrijfspercelen.

De werkgroep Trekvlietzone richt de ideeën op het ontwikkelen van interessante plinten en het benadrukken van de kwaliteit van het water. “Het verhaal” van de Binckhorst dat gezamenlijk uitgedragen moet worden is opnieuw aangescherpt. Besloten is tot een elevator pitch te komen en na te denken waar dit verhaal gaan uitgedragen kan worden.

Als laatste heeft Sandra Greuder van DSO een uitgebreid inzicht gegeven over de in de maak zijnde Omgevingswet. En hoe de Binckhorst door het Rijk hier als proefgebied wordt gezien om middels de praktijk tot inzichten te komen. Ook over dit onderwerp wordt nu een werkgroep samengesteld (NB nieuwe leden zijn welkom!).

De volgende plenaire bijeenkomst staat op 31 augustus 18.00 uur gepland.

Wil je het volledige verslag lezen, download dan het verslag hieronder.