Henk van Loon

Henk.n04

De Haeghe Groep is het werkbedrijf in Den Haag voor mensen met een al dan niet tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zorgen op een sociale en zakelijke manier dat onze medewerkers hun mogelijkheden maximaal benutten en daardoor kunnen participeren in de maatschappij. Dit doen we samen met en voor het bedrijfsleven en de overheid. We laten zien dat sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen rendabel kan zijn. De Haeghe Groep is door heel Den Haag actief, en vooral bekend door “Omnigroen” en “Schoon Schip”, de twee grootste onderdelen binnen het werkbedrijf.

Voor informatie klik hier

12 aug