Kees Herweijer

256f9de

Onder belangen worden verstaan zowel de collectieve als de individuele belangen van de aangesloten bedrijven in deze gebieden, voor zover die belangen te maken hebben met infrastructuur, planologie, bestemmingsplannen, verkeer en vervoer en voor de bedrijventerreinen relevante economische ontwikkelingen.

Foto bron: internet

Voor meer informatie klik hier

12 aug