BIZ info-bijeenkomst
Binckhorstlaan 131, Teleport Hotel

Van 17.00 - tot 19.00

Urbanisator_Binckhaven_low-1024x681

Op 22 juni organiseren I’M BINCK en de BLF samen een bijeenkomst om te onderzoeken of een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) interessant zou kunnen zijn voor de Haagse Binckhorst.

Gastsprekers op die middag zijn:  July Patoir van het Haags Retailpunt/ gemeente Den Haag en André van der Goes, voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds (de BIZ) en voorzitter van de VVE Zwethove (bedrijventerrein). De moderatie is in handen van Marjolijn Soelaksana (Reactor)

We nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst die plaats vindt  in de lobby van het Den Haag Teleport Hotel aan de Binckhorstlaan 131, 2516 BA Den Haag. De toegang is gratis. Graag aanmelden op info@bblf.nl

Achtergrondinformatie

De Binckhorst is volop in ontwikkeling. In de afgelopen jaren zijn er grote infrastructurele ingrepen uitgevoerd m.b.t. de bouw van nieuwe wegen en de Rotterdamse Baan, de Saturnusstraat is geherstructureerd  en ook voor de toekomst staat er nog veel op stapel.

Veel van deze grootschalige ingrepen zijn gefinancierd door de overheid. Tegelijkertijd zijn in de afgelopen jaren ook veel initiatieven van onderop ontstaan die de Binckhorst leefbaarder maken en op de kaart zetten, die zorgen voor een beter bedrijfsklimaat en tot meer samenwerking leiden. Deze initiatieven worden tot nu toe (voor een deel) financieel ondersteund vanuit de gemeente, externe fondsen en door een aantal ondernemers.

We kunnen echter niet voorspellen hoe die financieringsbronnen zich in de toekomst blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd vinden we het interessant om aanvullende financieringsmogelijkheden te onderzoeken, zeker die waarbij we als Binckse ondernemers veel eigen zeggenschap kunnen uitoefenen. Tijdens de laatste Ronde Tafel Binckhorst kwam in dat kader de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) te sprake, en die willen we graag dieper verkennen.

Vragen die we willen verkennen:

Zou het model van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) interessant kunnen zijn voor de Binckhorst om zo ook voor de lange termijn als gebied zelf te kunnen zorgen voor het gezamenlijk financieren van zaken die het algemene nut dienen? Wat betekent dat voor de bedrijven en wat is de rol van de gemeente bij het opzetten en het faciliteren van een BIZ? Hoe regel je zeggenschap, wie bepaalt de jaarlijkse afdracht, kiest projecten? En wat gebeurt er met partijen die profiteren maar niet mee willen betalen? Hoe werkt het dan wanneer een meerderheid in een gebied wel actie wil?

Deze vragen en meer komen de 22ste aan bod.

“Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een uniek instrument voor ondernemers en vastgoedeigenaren om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van winkelgebieden of bedrijventerreinen om te slaan over alle belanghebbenden en zo de basis voor de samenwerking te verbeteren. Voorwaarde is wel dat een meerderheid van degenen die mee betalen met de BIZ instemmen. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage aan de BIZ te innen en controleert de gang van zaken.”

Bron: www.biz.joostmenger.nl

22 Jun