Conferentie ZonMw/NWO Evolutie of revolutie?
Fokker Terminal

Van 09:30 - tot 16:00

ZonMw en NWO organiseren op donderdag 23 mei 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag de conferentie ‘Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper van 2030’. Wij nodigen u van harte uit, meld u aan en deel uw visie.

Wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk. Het doen van excellent onderzoek, het doen van onderzoek met impact, open science voor de onderzoeksresultaten en het zoeken van financiering voor hun onderzoek. Waar krijgt de wetenschapper erkenning voor? En hoe weegt dat op tegen de erkenning voor het geven van onderwijs? Hoe verhoudt individuele erkenning en waardering zich ten opzichte van waardering voor het team? Is het sturen op individuele ‘excellentie’ en het losweken van de gevestigde orde nog wel de meest aangewezen weg wanneer we de steeds complexer wordende wetenschappelijke en maatschappelijke problematiek in consortia en langdurige samenwerkingsvormen tegemoet treden?

Erkennen en waarderen dat is waar ZonMw/NWO graag over in gesprek gaat op 23 mei 2019 met (jonge) wetenschappers, kennisinstellingen, financiers en maatschappelijke partners. Om samen te komen tot: wat is nou de wetenschapper van 2030, wat moet deze wetenschapper kunnen, hoe ziet deze wetenschapper eruit en vooral hoe wil de wetenschapper van 2030 worden gewaardeerd en de resultaten erkend.

Bekijk hier het programma.

Datum: Donderdag 23 mei 2019
Tijd: 09:30 – 16:00 uur
Locatie: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, 2516 BB Den Haag

23 May