Energietransitie BINCKHORST
Apollo 14

Van 16:00 - tot 18:00

unnamed

Hoe geeft de gemeente Den Haag de komende jaren invulling aan de Energietransitie in de Binckhorst? En wat is er van u nodig? Deze vragen staan op deze twee avonden centraal tijdens een bijeenkomst van de werkgroep Energietransitie Binckhorst.

De Binckhorst is de komende jaren in beweging. De Energietransitie is een van de ambities van de gebiedsaanpak van de Binckhorst. Iedereen zal daar mee te maken krijgen. Kunt u laten weten of u en op welke datum u van de partij bent door op deze aankondiging te reageren naar arjen.massing@denhaag.nl? Na aanmelding ontvangt u het programma.

Locatie: Apollo 14, Saturnusstraat 14, Den Haag
Datum: Maandag 2 juli van 16:00 tot 18:00 uur voor het gebied Binckhaven en Trekvlietzone
Datum: Donderdag 12 juli voor het gebied Vrijhaven/ Begraafplaatszone

02 Jul