Finale Stadslab I’M BINCK
MOOOF

Van 14:00 - tot 18:00

Stadslab

SAVE the date!

Finale Stadslab I’M BINCK, InvesteringsMaatschappij Binckhorst

93 unieke waardevolle plekken en geluiden, een zwembad gevuld met overtollig regenwater, de BinckBank voor initiatieven, de PraktijkAcademie Binckhorsteen BinckedIn, een dienstenfootprint en veel meer. Acht I’M BINCK Stadslabs hebben een rijke oogst opgeleverd aan ideeën en concrete resultaten om de Kernwaarden Binckhorst 2017-2030 in de toekomstige gebiedsontwikkeling mee te nemen.

De oogst deelt I’M BINCK graag op 18 april van 14:00 – 18:00 uur (aansluitend borrel) met partners en geïnteresseerden. U bent van harte welkom!

Datum: Donderdag 18 april 2019
Tijd: 14:30 – 18.00 uur (inloop vanaf 14:00 uur)
Locatie: MOOOF, Binckhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag
Graag aanmelden via: info@optrekbinckhorst.nl

Het programma bestaat uit twee delen:

Deel 1 over de oogst en het vervolg.  In deel 2 gaan Marije van Zomeren (100% Zomer, Sustainable transformation of organisations & cities), Tom Bade (Triple E)  en Theo Stauttener (Stadkwadraat ) dieper in op mogelijke organisatievormen en financieringsconstructies voor I’M BINCK, de InvesteringsMaatschappij Binckhorst.

Hoe kan deze organisatie, die nu vooral als platform fungeert, een vervolgstap maken en concreet bijdragen aan de realisatie van een aantal van de ideeën uit de Stadslabsessies? En met behulp van meervoudige businesscases ook daadwerkelijke investeringen mogelijk maken?

We gaan met de deelnemers in op kansen, valkuilen en lessen uit de acht sessies die we hebben georganiseerd, en sluiten af met een borrel. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst op 18 april!

Het Stadslab I’M BINCK is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en MAEX. Doel is antwoorden te krijgen op de volgende vragen: Hoe de rauwe, authentieke kracht en identiteit van de Binckhorst vast te houden en slim met de toekomstige ontwikkelingen te versterken? Hoe de unieke gebiedskernwaarden collectief te borgen zodat zij voor alle partijen leidende principes zijn voor de visievorming en de concrete ontwikkeling van het gebied? En hoe dit alles te onderbouwen met een maatschappelijke businesscase?

Met vriendelijke groet,

Sabrina Lindemann en Bram Heijkers (I’M BINCK)

 

18 Apr