Laatste Ronde Tafel
Binckhorstlaan 340

Van 17:30 - tot 20:00

Ronde tafel low 07

Vooreerst laatste Ronde Tafel Binckhorst!
Kom jij ook?

We bespreken de stand van zaken rond de zogenaamde voorzieningenkaart Binckhorst die de gemeente nu aan het maken is en een pilot rond speciaal deelvervoer in de Binckhaven. Er is alle ruimte voor vragen dus gebruik de kans!

Aanmelden (tijdelijk) via: info@optrekbinckhorst.nl
Datum: Maandag 11 februari 2019
Locatie: Trefpunt, Binckhorstlaan 340
Tijd: 17.30 uur inloop, 18.00 begin programma tot ca 20.00 uur

11 Feb