Netwerkbijeenkomst #44
Excursie Plaspoelpolder

Van 17.00 - tot 21.00

171005204724072

Ga mee op excursie!

Op woensdag 22 november 2017 organiseert I’M BINCK- het platform van de Haagse Binckhorst een ontmoeting met ondernemers en stakeholders uit de Plaspoelpolder en de Binckhorst. We willen met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen in deze gebieden. In Plaspoelpolder en de Binckhorst liggen vergelijkbare opgaven en uitdagingen, zoals een grote woningbouwopgave in combinatie met bedrijvigheid. Hoe wordt er in beide gebieden omgegaan met de combinatie van wonen en werken, duurzaamheid en bereikbaarheid van het gebied? Wat zijn de plannen in de Binckhorst en hoe lost de gemeente Rijswijk deze opgaven in Plaspoelpolder op?

Doel: met deze excursie willen we wederzijdse inspiratie opdoen en verkennen of de Plaspoelpolder en de Binckhorst, twee bedrijventerreinen in transitie, van elkaar kunnen leren. Het met elkaar in gesprek gaan, uitwisseling van kennis, ervaring en inzichten en wederzijdse inspiratie staan centraal.

PROGRAMMA:

Tijd: 18.00-21.00 uur, Locatie: Inn the Stuart – Verrijn Stuartlaan 14, 2288 EL Rijswijk

18.00-18.15 uur         

Aankomst met soep en brood

18.15-18.25 uur         

Welkom in Plaspoelpolder door Paul Schepman (BBR bedrijvenvereniging in Plaspoelpolder). Korte toelichting op de rol van BBR in Plaspoelpolder

18.25-18.40 uur         

Toelichting programma door Sabrina Lindemann. Wat is  I’M BINCK – platform van de Haagse Binckhorst en waarom deze excursie / uitwisseling met Plaspoelpolder? Introductie Joris Gerritsen (Industrieschap Plaspoelpolder IPP), gemeente Rijswijk, Tanja Langmuur (BlomInvest) en Sander te Selle,  gemeente Den Haag.                  

18.40-19.00 uur         

Gemeente Rijswijk schetst kort de opgaven die spelen in Plaspoelpolder. Wat zijn de vergezichten van de opgestelde  Toekomstvisie? Joris Gerritsen (IPP) heeft focus op Harbour Village en Treubstraat; herontwikkeling t.b.v. verbeteren vestigingklimaat bedrijven en genereren werkgelegenheid. Waar liggen overeenkomsten en uitdagingen in Plaspoelpolder en de Binckhorst? Kunnen we van elkaar leren?

19.00-19.30 uur         

Gesprek en vragen met alle deelnemers

19.45-20.30 uur         

Wandeling door het gebied incl. bezoek aan een kantoorgebouw dat momenteel  getransformeerd wordt naar een CO2 neutraal gebouw onder leiding van Tanja Langmuur ( BlomInvest) die het gebouw verhuurt en beheerd.

20.30-21.00 uur         

Borrel

Meer info over de ontwikkelingen van Plaspoelpolder vindt je hier

Datum: woensdag 22 november 2017
Tijd: inloop 17:00 uur/ vertrek vanuit de Binckhorst met de boot 17:30 uur- 21.00 uur
Aanmelden via: info@imbinck.nl o.v.v. van TOUR
Kosten: € 12,50 pp (boottocht, voor eten en drinken wordt gezorgd)
Locatie vertrek: De Besturing, Saturnusstraat 89, aan de kade in de haven, Binckhorst

Contact: Sabrina Lindemann, 06 40012241

Met hartelijke groet,
namens het I’M BINCK team,
Sabrina Lindemann en Bram Heijkers

I’M BINCK- samen maken we de Binckhorst

Fotografie: Susanne van der Kleij

 

Achtergrondinformatie:

De maandelijkse I’M BINCK-netwerkbijeenkomsten bieden sinds 2012 ondernemers (die in de Binckhorst en omgeving actief zijn) een platform elkaar beter te leren kennen, en goed op de hoogte te zijn van elkaars kennis, diensten en producten. Hiermee wil I’M BINCK stimuleren dat de ondernemers vaker gaan samenwerken waardoor de lokale economie in de Binckhorst/ stadsdeel Laak kan worden versterkt.

Elke netwerkavond presenteren maximaal vier verschillende bedrijven uit de Binckhorst zich en laten ze zien waar zij momenteel (en in de toekomst) mee bezig zijn. Aansluitend hierop is er alle ruimte om tijdens een informele borrel verder te praten over het bestaande aanbod aan bedrijvigheid en de vele mogelijkheden daarvan. Maar ook vooral om nader kennis te maken met elkaar. Menig samenwerking is hier al tot stand gekomen.

22 Nov