Netwerkbijeenkomst #49
Teleport Hotel

Van 17:30 - tot 19:30

“Omgang met erfgoed – maar dan anders”

Nieuwsgierig naar bedrijven die samen met u de Binckhorst tot een bijzonder gebied maken?

U bent van harte welkom op de I’M BINCK-Netwerkbijeenkomst#49. Deze keer zijn we te gast bij het Teleport Hotel aan der Binckhorstlaan.

De Netwerkbijeenkomst#49  staat in het teken van Cultureel Erfgoed, “Omgang met erfgoed – maar dan anders”.  In de Binckhorst zijn grootschalige ontwikkelingen gaande. Aan het industrie- en bedrijventerrein worden in de komende jaren minimaal 5000 woningen toegevoegd; het gebied en de identiteit van de Binckhorst gaan ingrijpend veranderen. Met het oog op de veranderingen zijn in het afgelopen jaar op initiatief van I’M BINCK samen met een groep betrokkenen uit het gebied de Kernwaarden-Binckhorst 2017-2030 geformuleerd. Welke gebiedskernwaarden willen we ook over 20 jaar nog in het gebied tegen komen?

De bijeenkomst op 16 mei 2018 gaat over waarom en hoe je het bestaande kunt meenemen in je leefomgeving van morgen. Onze gastsprekers Riemer Knoop en Michiel Schwarz, initiatiefnemers van het project Straatwaarden (Reinwardt Academie AHK) schetsen nieuwe kansen.

Met medewerking van mensen die al bijzondere erfgoedprojecten in de Binckhorst uitvoeren of daar ideeën voor hebben, zoals Victor de Vries die graag met de klei van de boortunnel IETS wil gaan maken, Wilma Marijnissen met haar project TERRA MATER en de film ‘binckhorst’ die zij samen met Marsel Loermans produceert,  Mieke Poelsma van jachtwerf SVGT aan de Broekslootkade, en anderen. Monumentenorganisaties hebben de loods van SVGT en kraan als bijzonder en waardevol voor de Binckhorst aangemerkt.

Riemer Knoop:Het Straatwaardenonderzoek onderstreept hoe erfgoed niet zozeer als ‘te behouden object of locatie’ dient te worden gezien, maar als deel van een maatschappelijke ontwerpopgave. Het toont hoe de praktijk van erfgoedvorming in de leefomgeving aan het veranderen is: erfgoed wordt inclusiever, is sterker verbonden met maatschappelijke spelers en sluit beter aan bij waarden van lokale gemeenschappen”.

Datum: Woensdag 16 mei 2018
Let op andere tijden: inloop 17:30 uur/ Begin programma 18:00 uur tot ca 19:30 uur/Aansluitend informele netwerkborrel tot 20:00 uur
Locatie: Teleport Hotel, Binckhorstlaan 131, 2516 BA Den Haag 
Aanmelden via info@imbinck.nl

(als dit mailadres niet werkt kunt je ook info@optrekbinckhorst.nl gebruiken)

16 May