Stadslab IMBinck#4
Apollo 14

Van 13:30 - tot 18:00

DSC_0139 (3)

Op donderdag 30 augustus vindt van 13.30-18.00 uur de vierde bijeenkomst plaats van het Stadslab “Proeftuin voor vernieuwing – De InvesteringsMaatschappij Binckhorst (I’M BINCK)” in Den Haag.

Je bent (weer) van harte welkom!

Wat gaan we doen:

Het Stadslab I’M BINCK heeft tot nu toe diverse resultaten opgeleverd:

En kaart waarin de Kernwaarden Binckhorst zich uiten en zichtbaar worden op 90 betekenisvolle plekken in het gebied, in zo’n 10 verschillende strategische invalshoeken van de gemeenschap, de filosofie van het Laten, de gelaagde stad een Sjef van Oekelstrategie of een Haags havengebied, en in aanzetten voor 4 uitgediepte scenario’s die een hint geven op wat nodig is om de kernwaarden uiteindelijk echt te willen borgen in de toekomst van de Binckhorst. Deze oogst verdiepen en verbeelden we met een breed samengesteld gezelschap verder in het Stadslab op 30 augustus.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur met een inloop met koffie, thee en iets lekkers. Het programma start om 14.00 uur en duurt tot 18.00 uur. We ronden de sessie af  met een drankje en een gezamenlijk maaltijd. Graag horen we zsm van je of je mee wilt eten ivm afspraken met  die we gaan maken met de catering. De locatie is deze keer APOLLO 14 een nieuw bedrijfsverzamelgebouw in de Binckhorst specifiek gericht op impact start-ups. APOLLO 14 is gerealiseerd in een oud leegstaand kantoorpand van de KPN.

Wil je mee doen? meld je dan aan via info@imbinck.nl

Met hartelijke groet,

Sabrina Lindemann  (06 40012241) en Bram Heijkers

VervolgDATA Stadslab: De InvesteringsMaatschappij Binckhorst (I’M BINCK)

10 oktober

12 december

2019 Midden februari, einden maart , mei afsluitende publieke bijeenkomst

 

Achtergrond info

I’M BINCK heeft in februari 2018 van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie een toekenning gekregen om in de Binckhorst voor 1 jaar een Stadslab ‘Proeftuin voor vernieuwing” te mogen zijn rond de volgende opgave:

Hoe de rauwe, authentieke kracht en identiteit van de Binckhorst vast te houden en slim met de toekomstige ontwikkelingen te versterken? En hoe de unieke gebiedskernwaarden collectief te borgen zodat zij voor alle partijen leidende principes zijn voor de visievorming en de concrete ontwikkeling van het gebied? En hoe onderbouw je dat met een maatschappelijke businesscase?

zie ook Stadslab

 

30 Aug