Stadslab Binckhorst
APOLLO 14

Van 16:30 - tot 21:00

Stadslab

Op donderdag 8 november vindt van 16:30 – 21:00 uur de zesde bijeenkomst plaats van het Stadslab ‘Proeftuin voor vernieuwing – De InvesteringsMaatschappij Binckhorst (I’M BINCK)’ in Den Haag. Je bent (weer) van harte welkom om mee te doen!

Het Stadslab I’M BINCK werkt sinds april 2018 aan de volgende opgave:

Hoe de rauwe, authentieke kracht en identiteit van de Binckhorst vast te houden en slim met de toekomstige ontwikkelingen te versterken? En hoe de unieke gebiedskernwaarden collectief te borgen zodat zij voor alle partijen leidende principes zijn voor de visievorming en de concrete ontwikkeling van het gebied? En hoe onderbouw je dat met een maatschappelijke businesscase?

Ontwikkeling afwegingskader kernwaarden in Stadslab sessie 6

Met een brede groep betrokkenen, van gebiedsgebruikers, ondernemers, bewoners tot gemeente en ontwikkelaars zijn er tot nu toe 90 betekenisvolle plekken benoemd met sociale, ecologische en economisch waarde, verschillende ontwikkelstrategieën en 3 thematische scenario’s uitgewerkt rond ‘Water als onderscheidende kwaliteit van de Binckhorst’, ‘Ruimte voor wonen, werken én leren’, Maken en Doen als basis voor een duurzaam ecosysteem in de Binckhorst’. En er is een eerste aanzet gedaan voor het ontwikkelen van een meervoudige businesscase.

In de Stadslab sessie 6 gaan we nu de 5 Kernwaarden van de Binckhorst uitdiepen op de thema’s openbare ruimte en architectuur / gebouwde omgeving. Vervolgens ontwikkelen we samen twee vergezichten waarin alle tot nu toe verzamelde elementen in terug zullen komen. Deze vergezichten laten een toekomstbeeld ontstaan van de Binckhorst over 20 jaar. We schetsen in deze sessie van het Stadslab tevens een afwegingskader waarmee de verschillende partijen de kernwaarden ook daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

Meer informatie over het programma volgt binnenkort. Zet de datum nu alvast in de agenda!

Datum: Donderdag 8 november 2018
Tijd: inloop vanaf 16:30 uur, begin programma 17:00 uur tot 21:00 uur incl. borrel.
Locatie: APOLLO 14, Saturnusstraat 14, 2516 AH Den Haag
Aanmelden: info@optrekbinckhorst.nl

De bijeenkomst begint om 16:30 uur met een inloop met soep, brood en iets te drinken. Het programma start om 17:00 uur en duurt tot 21:00 uur. We ronden de sessie af met een hapje en drankje. Graag horen we z.s.m. of je mee wilt doen i.v.m. afspraken die we gaan maken met de catering.

We verheugen ons op je deelname en zien je aanmelding graag tegemoet!

Met hartelijke groet,

Sabrina Lindemann en Bram Heijkers

08 Nov