Vervolgbijeenkomst visie Waterfrontpark
Trefpunt Rotterdamsebaan

Van 17:00 - tot 21:00

Waterfront

Het Waterfrontpark, van Binckeiland tot het spoor, moet voorzien in de nodige buitenruimte voor de toekomstige gebruikers van de Binckhorst. Hierbij wordt voldaan aan de ambities van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Het Waterfrontpark moet een aantrekkelijke buitenruimte worden, waar men kan bewegen en ontmoeten. Op 7 november heeft onder grote belangstelling in het Trefpunt Rotterdamsebaan een eerste bijeenkomst/ontwerpsessie visie Waterfrontpark onder leiding van OKRA Landschapsarchitecten plaatsgevonden. Om tot een inspirerende visie voor het Waterfrontpark te komen zijn verschillende stakeholders uit het gebied en andere belanghebbenden uitdrukkelijk betrokken.

Vervolgbijeenkomst
Op 10 december staat een vervolgsessie gepland. Belanghebbenden die nog geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch willen meedenken aan het Waterfrontpark, kunnen zich aanmelden op het e-mailadres: binckhorst@denhaag.nl

Datum: Maandag 10 december 2018
Tijd: 17:00 – 21:00 uur
Locatie: Trefpunt Rotterdamsebaan, Binckhorstlaan 340, 2516 BL Den Haag

10 Dec