I’M Binck

Over I'M BINCK PLATFORM

1011589_729370383764695_7430795399724956540_n

I’M BINCK is een onafhankelijk initiatief van ondernemers die zich actief inzetten voor de Binckhorst. Dat doen wij door het zichtbaar maken van de bestaande kwaliteiten in de Binckhorst en het creëren van verbindingen tussen de gebruikers van het gebied en met partners daarbuiten. Activiteiten zijn o.a. het jaarlijkse I’M BINCK festival, de maandelijkse I’M BINCK netwerkbijeenkomsten en de Ronde Tafel.

In de komende jaren staat er met de bouw van de Rotterdamse baan veel op stapel in de Binckhorst. Juist in deze periode is het van belang dat de netwerken en stakeholders van het gebied hun krachten bundelen en elkaar versterken.

I’M BINCK doet dit vanuit de overtuiging dat alleen een veerkrachtige Binckhorst die zijn bestaande potenties ten volle benut, een volwaardige stap naar de toekomst kan zetten.