Afspraken over verbetering openbaar vervoer in de Binckhorst

Op 23 november is bekendgemaakt dat Rijk en regio samen met de gemeente gaan investeren in verbetering van het openbaar vervoer in de Binckhorst.

Vooruitlopend op een beslissing over de aanleg van een railverbinding tussen Den Haag CS en Voorburg/Delft is overeenstemming over een “no regret pakket”. Hierbij wordt voor 137 miljoen euro geïnvesteerd in o.a. de aanleg van een vrije busbaan, mobility hubs en fietspaden. Ook wordt onderzoek gedaan naar de aanpassing van de spoorviaducten om op termijn de railverbinding mogelijk te maken.

Kijk voor de officiële documenten op www.rijksoverheid.nl

Een mooi resultaat is nu ook dat het Rijk nadrukkelijk erkent dat er een nauwe relatie ligt tussen infrastructuur/mobiliteit en de opgave om woningen te bouwen in de stad.

Lees verder op de website van Omroep West.

28 nov