BLF nu partner bij de netwerkbijeenkomsten

De I’M BINCK netwerkbijeenkomsten in de Lunchboxx bieden een platform aan ondernemers uit de Binckhorst en omgeving met het doel om elkaar als ondernemers uit dit gebied te leren kennen en beter op de hoogte te zijn van elkaars kennis, diensten en producten. Dit creëert kruisbestuiving en samenwerking. Zo kan de lokale economie in de Binckhorst worden versterkt.

De Haagse bedrijvenvereniging BLF is een belangenbehartiger voor bedrijven, die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Binckhorst, Laakhaven en Fruitweg (inclusief Marktweg). Onder belangen wordt verstaan zowel de collectieve als de individuele belangen van de aangesloten bedrijven in deze gebieden, voor zover die belangen te maken hebben met infrastructuur, planologie, bestemmingsplannen, verkeer en vervoer en voor de bedrijventerreinen relevante economische ontwikkelingen.

I’M BINCK en de BLF versterken elkaar. Door de krachten te bundelen is het mogelijk ondernemers uit verschillende sectoren en disciplines in het gebied te bereiken. Zo zal het huidige open platform karakter afgewisseld worden met inhoudelijk bijdragen over diverse onderwerpen aangaande het gebied en ondernemerschap.

Een krachtige Binckhorst begint bij een sterk en divers netwerk waar de ondernemers elkaar weten te vinden.

15 jan