Coalitie Laak

De Gemeente Den Haag, Woningcorporatie Staedion, De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Stichting MOOI, Coöperatief Eigenwijzer en het Esloo College verbinden zich met elkaar in de Coalitie Laak met als doel om de komende jaren samen te werken aan het versterken van Laak. Thema’s waarop de coalitie zich richt zijn Leefbaarheid en wonen; Onderwijs en werk; en Samenleven.

De deelnemende organisaties zetten in op versterking van de sociale en economische positie van bewoners en ondernemers in de wijk, door gebruik te maken van de inzet en de expertise van studenten voor het doen van onderzoek, uitvoering van concrete innovatieve projecten en het doen van stages in de wijk.

Het gedachtegoed van de Coalitie Laak wordt mede gesteund door Bedrijvenvereniging BLF, Quartier Laak, woningcorporatie Vestia en I’M BINCK.

Op woensdag 17 juni worden in besloten setting het convenant en het manifest officieel ondertekend.

02 jun