De eerste circulaire woonwijk van Nederland

ACCEZ is een kennis- en innovatieprogramma van de provincie, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en universiteiten om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. ACCEZ doorbreekt barrières voor het bedrijfsleven en levert nieuwe kennis op over de circulaire economie. Zo draagt ACCEZ bij aan de toegang tot een circulair Zuid-Holland. De provincie investeert tot 2022 €5 miljoen euro in het programma. Universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht.

ACCEZ koppelt bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie aan overheid en wetenschappers. Samen gaan zij aan de slag met knelpunten én kansen van de circulaire economie in een specifiek gebied of over een bepaald onderwerp. Denk aan juridische belemmeringen bij het gebruik van restafval om bodemdaling tegen te gaan. Dit noemen we Transitieopgaven.

Er liggen grootschalige ontwikkelingsopgaven in de omgeving van het Provinciehuis. Bijvoorbeeld op voormalig industrieterrein de Binckhorst. Verschillende partijen willen een deel van het terrein transformeren tot een circulair woon- en werkgebied. ACCEZ helpt bij de uitdagingen die zij tegenkomen.

Bron: ACCEZ

01 mei