Er moet ook gewerkt worden

Er is bouwpaniek. Je kan geen bouw- of vastgoedbericht openslaan of het gaat over de woningnood. We moeten bouwen, bouwen, bouwen, graag snel en onorthodox.

In een reportage op het NOS journaal dat de Binckhorst in Den Haag een hippe en trendy woonwerkwijk moet worden en in artikelen over de plannen werd typerend genoeg niets gezegd over de cruciale sociaal-economische functie van dit gebied voor de Haagse regio en de grote hoeveelheid ‘gewone’ banen en bedrijven. Illustratief zijn reacties van een bewoonster die aangaf ‘nooit in het gebied te komen’ en de vraag te stellen ‘er zitten toch alleen maar tweedehands bedrijfjes’.

We lijken haast vergeten dat een minderheid van de bedrijven is gehuisvest op de bekende creatieve, hippe en inspirerende hotspots. Veel bedrijven zitten op gewone bedrijventerreinen, die misschien niet hip, creatief of mooi ogen, maar wel de ruimte bieden te ondernemen en te groeien. Het is de onderschatte economische ruggengraat van een stad waar duizenden banen zijn gevestigd.

Lees hier de volledige tekst van Cees-Jan Pen op de website van Cobouw.

25 jan