Excursie Plaspoelpolder

Plaspoelpolder-18

Op 22 november ging een groep van ondernemers en stakeholders uit bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk en de Binckhorst in gesprek over de ontwikkelingen in deze twee gebieden. In Plaspoelpolder en de Binckhorst liggen vergelijkbare opgaven en uitdagingen, zoals een grote woningbouwopgave in combinatie met bedrijvigheid. Hoe wordt er in beide gebieden omgegaan met de combinatie van wonen en werken, duurzaamheid en bereikbaarheid van het gebied? Hoe lost de gemeente Rijswijk deze opgaven in Plaspoelpolder op?

 

Doel: wederzijdse inspiratie opdoen en verkennen of de Plaspoelpolder en de Binckhorst, twee bedrijventerreinen in transitie, van elkaar kunnen leren. Het met elkaar in gesprek gaan, uitwisseling van kennis, ervaring en inzichten en wederzijdse inspiratie stonden centraal.

Met dank aan Joris Gerritsen (IPP), Vivienne Medik (gemeente Rijswijk), Sandra de Waart (gemeente Rijswijk), Tanja Langmuur ( BlomInvest ), Paul Schepman (BBLF) Daniell Blok (Zeekadetten) voor de samenwerking.

Fotografie: Marc Heeman

Plaspoelpolder-31
Plaspoelpolder-50
Plaspoelpolder-14
17 dec