MOOOF in de verkoop

images4.persgroep.net

Defensie zat halverwege 2013 in de panden op het bedrijventerrein de Binckhorst, langs de Trekvliet. Toen het complex leeg kwam, viel het door de economische crisis niet te verkopen. De gemeente Den Haag moest plannen afblazen om de Binckhorst in te richten als nieuwe wijk met woningen en bedrijven.

Om verloedering van het kantoorcomplex en beheerskosten te voorkomen, kwamen er tijdelijk organisaties en bedrijven in op het gebied van dans, muziek, sport en beweging onder de naam MOOOF. Vorig jaar opende er nog het tijdelijke restaurant Loïc.

Wonen
Inmiddels heeft de gemeente Den Haag weer nieuwe plannen met de Binckhorst. Langs de Trekvliet komt een gebied voor wonen, werken en recreëren. Met de komst van de Rotterdamsebaan wordt het gebied nog beter bereikbaar. De bouw en de inrichting van de wijk zal in fases plaatsvinden tussen 2017 en 2021.

De gemeente Den Haag komt in maart 2017 met gedetailleerdere plannen voor het gebied. Dan wordt ook duidelijk wat er met de locatie van het complex kan en mag gebeuren.

Op het terrein van 2,4 hectare staan twee kantoorpanden van samen 41.740 vierkante meter vloeroppervlak. Mogelijke kopers kunnen zich tot 13 april melden. Zij moeten aantonen dat zij ervaring hebben met projecten van soortgelijke complexiteit, aard en omvang. Vervolgens kunnen geïnteresseerde partijen tot 11 mei een bod doen om de panden met het terrein te kopen. Het is nog onduidelijk wat de panden moeten gaan opbrengen.

Bron

24 feb