Ogen gericht op de Binckhorst met nieuwe omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet moet nog officieel worden ingevoerd, maar het heeft nu al een positieve uitwerking op de Binckhorst. Dit ‘vergeten’ gebied lijkt ineens in de spotlights te staan nu zelfs de ogen van de landelijke politiek zijn gericht op de ontwikkelingen in de Binckhorst.

“Minister-president Rutte en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu brachten woensdag 1 juli 2015 een werkbezoek aan de Binckhorst in Den Haag in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt een groot aantal wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Hierdoor wordt het starten van ruimtelijke projecten een stuk makkelijker en goedkoper en komt er meer ruimte voor innovatie.”

Rondvaart Omgevingswet

“Het werkbezoek startte woensdagochtend met een boottocht langs verschillende projecten op het terrein van de Binckhorst. De Haagse wethouder Revis gaf tijdens de boottocht uitleg over de ontwikkeling van het gebied. Een van de projecten is Urban Bistro Mama Kelly. Dit restaurant is gevestigd in het voormalig ketelhuis van de Caballerofabriek. Op deze locatie gingen de bewindspersonen met experts in gesprek over de kansen die de Omgevingswet biedt. Minister-president Rutte sloot hiermee het werkbezoek af. Minister Schultz van Haegen ondertekende aan het begin van de middag een bestuursakkoord met de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg. In dit akkoord staan afspraken die met de koepelorganisaties zijn gemaakt om de invoering van de wet goed te laten verlopen.”

Bron: www.rijksoverheid.nl

Lees ook: www.vvddenhaag.nl

13 jul