Stadsstrand en paviljoen in de Binckhorst

De kantorenmarkt in Den Haag groeit als kool en de Binckhorst wordt het ambitieuze, kloppende hart van wonen en werken. De mogelijkheden voor personeelsuitjes en recreatie blijven echter nog achter in onze stad. Daar moet het plan ‘Waterfront’ verandering in gaan brengen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is enthousiast en ziet ook mogelijkheden voor de combinatie met de drijvende camping op de Binckhorst.

Glazen gebouw

Van educatieve en culturele activiteiten tot actieve en sportieve recreatie. Het zijn zomaar een paar kernwoorden uit het plan ‘Waterfront’ voor een recreatieve zone aan de Poolsterhaven in de Binckhorst. Initiatiefnemers Nanko Borsboom en Larrie Goedkoop willen de ‘lege’ plek een nieuwe, tijdelijke bestemming geven en Den Haag verder op de kaart zetten. “Een groot glazen gebouw van maar liefst 800 m2 en een bijzonder decor, zullen de basis vormen voor vele food evenementen, sport- en muziekevenementen. Er zal ook ruimte zijn voor culturele performance art”, zegt Borsboom. “Daarnaast willen we lasergame, een free-run parcours, Virtual Reality en Augmented reality aanbieden. We krijgen hiermee een breed scala aan mooie bedrijfsuitjes voor de vele bedrijven die Den Haag huisvest”, vult Goedkoop aan.

Groeiende behoefte

Volgens Nanko Borsboom (eigenaar van Wow Zone) en Larrie Goedkoop (cultureel ondernemer en DJ) voorziet het idee in de behoefte van een breed publiek. “Met het succesvolle concept van Wow Zone is al bewezen dat deze behoefte er is. De ontwikkeling van 5.000 woningen in de Binckhorst en meer kantoren in Den Haag zal die alleen maar doen groeien”, zeggen de enthousiaste ondernemers. De uitbreiding sluit aan bij het omgevingsplan van de Binckhorst. In dit plan wordt de beoogde zone ingetekend als een stadspark voor horeca, recreatie en ontspanning. De bestemming voor Waterfront speelt in op zorgen van vastgoedontwikkelaars over het beperkte aanbod van dergelijke faciliteiten voor toekomstige bewoners.

Lees hier de volledige tekst op de website van Dagblad070.

11 jul