Subsidie voor toffe initiatieven op Binckhorst (PIB-2)

Heeft u een goed idee voor een activiteit of klein project dat de Binckhorst onder de aandacht brengt? Dan kan uw initiatief mogelijk in aanmerking komen voor subsidie. Vanaf april 2015 stelt de gemeente weer de subsidieregeling Particuliere initiatieven Binckhorst (PIB-2) beschikbaar. Dit is bedoeld voor lokale initiatieven die een impuls geven aan de zichtbaarheid en bekendheid van de Binckhorst. Per initiatief kan maximaal € 10.000 subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie over deze subsidieregeling en het indienen van een aanvraag.

15 apr