Organisatie

Nieuwjaarsborrel 2019 low-res 02 (4) ingezomd

Stichting I’M BINCK – hét platform van de Haagse Binckhorst heeft  in juli 2019 de volgende bestuursleden:

Gert- Joost Peek (voorzitter), Ria de Waal (penningmeester), Victor de Vries (bestuurslid), Irmgard Bomers (bestuurslid) .

Dagelijkse leiding: Sabrina Lindemann (oprichter I’M BINCK 2014) en Bram Heijkers.

Doelstelling: Stichting I’M BINCK heeft als doel ‘het versterken van de samenwerking tussen en bundelen van de krachten van bewoners, ondernemers, organisaties en stakeholders in de Haagse Binckhorst en daarbuiten ten behoeve van de ontwikkeling van dit gebied naar een levendig, creatief en ondernemend stadsdeel. Zij organiseert, stimuleert en promoot activiteiten die waarde toevoegen aan de ontwikkeling van dit gebied’ zo valt in de statuten te lezen. 

Onze visie voor de Binckhorst : samen werken aan een authentiek, circulair en inclusief werk- en woongebied van de toekomst.

De basisactiviteiten van I’M BINCK zijn de netwerkbijeenkomsten, I’M BINCK festivals, Ronde Tafels en tours. In 2018-2019 organiseert I’M BINCK, mede gefinancierd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Stadslab InvesteringsMaatschappij Binckhorst.

Vrienden van I’M BINCK: Jaap Westbroek, Lobke Zandstra

De I’M BINCK Netwerkbijeenkomsten en Ronde Tafels worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen en donaties van onze partners.
In 2019 hebben we weer (nieuwe) partners/donateurs verwelkomd waaronder GreenFox Social Return, Urban Sync, Humphrey Clerx, bewoner Maanplein, Tektor interieur & architectuur, ABS Den Elzen, BPD ontwikkeling, STEBRU, FOKKER TERMINAL, Q42, Jan Paul Kerkhof (BP tankstation) AAArchitecten, Zeekadetten, Vlietkinderen, Starling Structures, Anna Vastgoed &Cultuur, VORM ontwikkelaars, Roeivereniging De Laak, LustR en velen meer. Ben jij de volgende?
Wil je meer informatie over een partnerschap en wat dat inhoud neem contact op met info@imbinck.nl of kijk op imbinck.nl/partner

Colofon website: Studio Duel | Grafisch ontwerp | Redactie en agenda: Ynez  Zevenbergen, Sabrina Lindemann  | Frontisme | Technische realisatie website

Stichting I’M BINCK | Postadres: Van Hogendorpstraat 19E | 2515 NR Den Haag | KVK 61328901 | NL84 TRIO 0338 9181 75 |