Organisatie

Organisatie I’M BINCK het platform van de Haagse Binckhorst bestaat in 2019 uit:

Bestuur Stichting I’M BINCK: Gert- Joost Peek (voorzitter), Ria de Waal (penningmeester), Victor de Vries (bestuurslid), Irmgard Bomers (bestuurslid) 

Dagelijkse leiding: Sabrina Lindemann (oprichter I’M BINCK 2014) en Bram Heijkers

Vrienden van I’M BINCK: Jaap Westbroek, Lobke Zandstra

Colofon website: Studio Duel | Grafisch ontwerp | Redactie en agenda: Ynez  Zevenbergen, Sabrina Lindemann  | Frontisme | Technische realisatie website

Ondersteuning: De Ronde Tafels werden in 2018 mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag, door bijdragen van de leden en speciale donaties van Jan Paul Kerkhof (BP tankstation), Stichting R.K. Begraafplaatsen ’s Gravenhage, Fokker Terminal, BPD ontwikkeling en SECRID .

Doelstelling: Stichting I’M BINCK heeft als doel ‘het versterken van de samenwerking tussen en bundelen van de krachten van bewoners, ondernemers, organisaties en stakeholders in de Haagse Binckhorst en daarbuiten ten behoeve van de ontwikkeling van dit gebied naar een levendig, creatief en ondernemend stadsdeel. Zij organiseert, stimuleert en promoot activiteiten die waarde toevoegen aan de ontwikkeling van dit gebied’ zo valt in de statuten te lezen. 

In onze visie is: de Binckhorst in de toekomst een authentiek, circulair en inclusief werk- en woongebied. De activiteiten die I’M BINCK zelf organiseert/heeft georganiseerd, zijn Netwerkbijeenkomsten, I’M BINCK festivals, Ronde Tafels en tours. In 2018-2019 organiseert I’M BINCK, mede gefinancierd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Stadslab InvesteringsMaatschappij Binckhorst.