Over I’M BINCK FESTIVAL

10687133_729370363764697_8571170885556288491_n

Aanleiding Met het gebied als voedingsbodem en het gegeven dat de kwaliteiten en potenties van de Binckhorst weinig zichtbaar zijn voor de buitenwereld is door een groep van vijftien ondernemers in 2012 het initiatief genomen om jaarlijks in oktober het I’M BINCK Festival te organiseren. Deze groep is inmiddels uitgegroeid tot ruim 70 betrokkenen die zich verbonden voelen door een gedeeld belang; namelijk de bestaande (en toekomstige) rijkdom aan ondernemerschap, creativiteit en cultuur die in dit gebied is gehuisvest te stimuleren en op de kaart te zetten voor een breed publiek uit de hele stad en daarbuiten.

Generator Het platform I’M BINCK heeft in de afgelopen jaren de overtuiging geformuleerd dat de Binckhorst een vitale en veerkrachtige generator is voor de stad Den Haag. Met het groot potentieel aan creativiteit, innovatie, werkgelegenheid, productie, kennisontwikkeling, lokale en internationale verbindingen en diversiteit in functies en gebruikers kan de Binckhorst een grote rol spelen voor de hele stad, mits de potenties in het gebied op de juiste wijze worden geactiveerd en gecontinueerd.

Rol van het festival De rol van het I’M BINCK festival hierbij is dat het impulsen creëert en verbindingen legt tussen oude en nieuwe gebruikers van de Binckhorst, alsook instellingen en bedrijven uit andere delen van de stad. Hierdoor worden het ‘sociaal-economische weefsel’ en een positieve uitstraling van de Binckhorst en stadsdeel Laak (waartoe de Binckhorst behoort) versterkt,  wordt de leefbaarheid in het gebied vergroot en komen de potenties die in het gebied sluimeren tot bloei.