Energietransitie 2019

Ronde Tafel Energietransitie 2019

Den Haag staat de komende jaren voor een grote energietransitie en onderzoekt hoe deze optimaal vorm te geven, ook in de Binckhorst. Daarom organiseert de gemeente in 2019 samen met I’M BINCK een aantal Ronde Tafels ‘Energietransitie Binckhorst’. Daarin verkennen gemeente, eigenaren en gebruikers samen de meest optimale oplossingen en worden een aantal opties doorgerekend. Uitkomsten worden meegenomen in het eind 2019 op te leveren Wijkenergieplan.

Lees meer in:

– een korte Overzichtstekst

– een Vraag & Antwoord Energietransitie Binckhorst

– Impressie Trekvlietsessies

– Impressie Binckhavensessie

– de opgestelde Energietransitie visie die in de Ronde Tafels besproken wordt