Ronde Tafel

DSO_BH_rondetafel01-800pix-9851

Data Ronde Tafel in 2019 : maandag 14 oktober > thema mobiliteit, maandag 25 november > thema voorzieningen in de Binckhorst

Locatie: wisselend (wil jij een keer de Ronde Tafel hosten in jouw bedrijfsruimte? Meld je dan aan via info@imbinck.nl ) De Ronde Tafels zijn bijeenkomsten met verschillende stakeholders uit de Binckhorst. Er wordt onderzocht of het gedeelde belang, namelijk een goed en interessant functionerende Binckhorst, kan worden ingezet voor het formuleren en uitwerken van een aantal ambities voor het gebied. De inbreng en inzet van een gevarieerd en representatief gezelschap is hierbij dan ook van belang. De Ronde Tafel bijeenkomsten zijn ca. eens in de twee maanden. Met de deelnemers is besloten naast een plenair deel, waar men elkaar over en weer informeert, ook in thema-werkgroepen aan de slag te gaan.

Historie

Op 27 januari 2015 is er op de Binckhorst een nieuw initiatief van start gegaan onder de naam ‘Ronde Tafel’. De Ronde Tafels zijn bijeenkomsten met verschillende stakeholders uit het gebied. Waarmee wordt onderzocht of het gedeelde belang, namelijk een goed en interessant functionerende Binckhorst, kan worden ingezet voor het formuleren en uitwerken van een aantal ambities voor het gebied. De inbreng en inzet van een gevarieerd en representatief gezelschap is hierbij dan ook van belang. De Ronde tafel bijeenkomsten zijn ca. eens in de twee maanden. Met de deelnemers is besloten naast een plenair deel, waar men elkaar over en weer informeert, ook in thema-werkgroepen aan de slag te gaan. De werkgroepen bestaan uit verschillende onderwerpen: 1. Levendigheid – veiligheid – ontsluiting – openbare ruimte 2. Partners – netwerken – onderwijs 3. Binckhorsthaven 4. Trekvlietzone 5. Vrijhaven (het deel in de Binckhorst dat niet tot bovengenoemde gebieden behoort) 6. Het ‘verhaal’ over de Binckhorst dat wij gezamenlijk uit willen dragen 7. Omgevingswet 8. Mobiliteit De Binckhorst is een gebied in transitie waar met name de komende jaren veel op stapel staat. Juist in deze periode is het van belang dat de netwerken en stakeholders van het gebied hun krachten bundelen en elkaar versterken. Dit initiatief voor de Ronde Tafel onderstreept een van de doelen van I’M BINCK, namelijk het zichtbaar maken van de kwaliteiten van het gebied de Binckhorst en het creëren van verbindingen tussen de gebruikers van het gebied en met partners daarbuiten. I’M BINCK doet dit vanuit de overtuiging dat alleen een veerkrachtige Binckhorst die zijn bestaande potenties ten volle benut, de stap naar de toekomst kan zetten. Mocht u – als stakeholder van de Binckhorst – interesse hebben deel te nemen aan de Ronde Tafel, of heeft u vragen over dit initiatief neem dan contact op via: info@imbinck.nl Het idee tot het vormen van een Ronde Tafel ontstond tijdens een bijeenkomst van de Culturele Business Case, waar de vraag centraal stond vanuit I’M BINCK om een breder en strategischer draagvlak binnen de Binckhorst te verkrijgen.

Meer informatie over het intitiatief Culturele Business Case vindt u via www.culturelebusinesscase.nl. Alle verslagen bekijken? Lees hier de verslagen. Verslagen 2018 Verslagen 2017 Verslagen 2016