Ronde Tafels 2018

Data Ronde Tafel in 2018 (onder voorbehoud) : maandag 29 januari / maandag 26 maart / maandag 28 mei / maandag 2 juli zomerborrel / maandag 17 september / maandag 12 november

Locatie: wisselend (wil jij een keer de Ronde Tafel hosten in jouw bedrijfsruimte? Meld je dan aan via info@imbinck.nl )

De Ronde Tafels zijn bijeenkomsten met verschillende stakeholders uit de Binckhorst. Er wordt onderzocht of het gedeelde belang, namelijk een goed en interessant functionerende Binckhorst, kan worden ingezet voor het formuleren en uitwerken van een aantal ambities voor het gebied.

De inbreng en inzet van een gevarieerd en representatief gezelschap is hierbij dan ook van belang. De Ronde Tafel bijeenkomsten zijn ca. eens in de twee maanden. Met de deelnemers is besloten naast een plenair deel, waar men elkaar over en weer informeert, ook in thema-werkgroepen aan de slag te gaan.

Lees hieronder de verslagen van 2018: