Ronde Tafels 2016

De Ronde Tafels zijn bijeenkomsten met verschillende stakeholders uit de Binckhorst. Er wordt onderzocht of het gedeelde belang, namelijk een goed en interessant functionerende Binckhorst, kan worden ingezet voor het formuleren en uitwerken van een aantal ambities voor het gebied.

De inbreng en inzet van een gevarieerd en representatief gezelschap is hierbij dan ook van belang. De Ronde Tafel bijeenkomsten zijn ca. eens in de twee maanden. Met de deelnemers is besloten naast een plenair deel, waar men elkaar over en weer informeert, ook in thema-werkgroepen aan de slag te gaan.

Lees hieronder de verslagen van 2016: