Hét platform van de Haagse Binckhorst

I’M BINCK is een onafhankelijk initiatief van bevlogen ondernemers, idealisten, bewoners, makers en organisaties uit het gebied en omgeving. We laten zien dat samenwerking loont en dat we met elkaar de Binckhorst kunnen voorbereiden op een nieuwe toekomst waarin wonen en werken hand in hand gaan. Doe mee en word partner van I’M BINCK – hét platform van de Haagse Binckhorst.

  • Vergroot je lokale netwerk
  • Ontmoet buurtgenoten
  • Leer verrassende plekken kennen
  • Deel je kennis
  • Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen van de Binckhorst
  • Ontdek businesskansen

I’M BINCK
viert tweede
lustrum

Blijf onze
activiteiten
volgen!

Speerpunten 2020-2021

praktijkacademie

bewoners en bedrijven

binckplekken
en bincks groen

energietransitie

Samen maken we de Binckhorst

Dat doen we met onze maandelijkse I’M BINCK Netwerkbijeenkomsten (sinds 2011) met het doel elkaar beter te leren kennen. Met tours om de bestaande rijkdom van het gebied te tonen. En met de Ronde Tafel Binckhorst (sinds 2015) werken we samen met de gemeente, ondernemers, ontwikkelaars en bewoners aan de toekomst van de Binckhorst als een inclusief, authentiek en circulair werk- en woongebied.

  • Inclusief: diverse gebruikers en functies verrijken het gebied.
  • Authentiek: we koesteren de verhalen en de rauwe randjes van de Binckhorst.
  • Circulair: het hergebruiken van grondstoffen en het uitwisselen van kennis en kunde creëert meerwaarde.

Daarnaast initieert en organiseert I’M BINCK diverse activiteiten die inspelen op de actualiteit. 

basisactiviteiten

netwerkbijeenkomsten

Eerstvolgend event:

Er zijn geen activiteiten gepland.

ronde tafels

Eerstvolgend event:

Er zijn geen activiteiten gepland.

expedities

Eerstvolgend event:

Er zijn geen activiteiten gepland.

Actueel

Verplaatsing prostitutie van binnenstad naar Binckhorst onzeker

De complete oppositie in de Haagse gemeenteraad is het vertrouwen verloren in de verhuizing van de prostitutie uit de Geleenstraat en Doubletstraat naar een driehoek op de rand van de Binckhorst. Ook binnen de coalitie neemt het verzet toe.

Renovatie De Binckhorstbrug

De Binckhorstbrug is er slecht aan toe met als gevolg dat het verkeer er niet meer overheen mag. De brug is inmiddels 85 jaar oud en is toe aan renovatie.

Uitspraak Raad van State grote gevolgen Voorburg en Rijswijk

De gemeente Den Haag heeft aangegeven bijzonder blij te zijn met de uitspraak van de Raad van State waarmee het Omgevingsplan Binckhorst voor het grootste deel onherroepelijk is geworden. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de logistiek en de verkeersdrukte in bepaalde wijken in Voorburg en Rijswijk.

Opvang jonge asielzoekers in de Binckhorst

Den Haag heeft ook een plek gevonden om vluchtelingen op te vangen. Vanaf december worden alleenstaande minderjarige asielzoekers ondergebracht aan de Jupiterkade op de Binckhorst.

Ge­meen­te Den Haag moet en­ke­le on­der­de­len in om­ge­vings­plan voor Bin­ck­horst aan­pas­sen

De gemeenteraad van Den Haag moet binnen een half jaar het ‘Omgevingsplan Binckhorst’ op enkele onderdelen aanpassen. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 november 2021.

schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief

Binckhorst activiteitenagenda

Een kleine greep uit de komende activiteiten. Ga voor een compleet overzicht naar de agenda-pagina.

Title Address Description