Samen de Binckhorst eerder en meer vergroenen

Ruimte voor Groen

 

Doel

De Binckhorst transformeert naar een nieuwe hoogstedelijke stadswijk waar wonen en werken hand in hand gaan. De ontwikkelingen die hiervoor nodig zijn gaan tientallen jaren duren. De kwaliteit van de leefomgeving staat in de tussentijd sterk onder druk. Het eerder en meer vergroenen van het gebied is essentieel om deze druk weg te nemen voor bewoners en gebruikers van de Binckhorst. Om dit voor elkaar te krijgen hebben overheidspartijen, marktpartijen en I’M BINCK de handen ineengeslagen en zich verenigd in Bincks Groen.

Het doel van Bincks Groen is om samen met bewoners, werknemers en bedrijven van de huidige, stenige omgeving nu al een groene wijk te maken. Het groen bevordert namelijk niet alleen de leefbaarheid maar versterkt en versnelt ook het ‘groeien’ van een levendige community in de stadswijk. De CarWeide is hiervan het eerste wapenfeit.

Naast het realiseren van concrete groenprojecten als onderdeel van Bincks Groen, wil I’M BINCK ook bereiken dat het eerder en meer vergroenen van de Binckhorst wordt verankerd in het politieke beleid van de gemeente Den Haag.

 

 

AchTergrond

Bincks Groen is gestart in 2020. Op 14 oktober van dat jaar gaf wethouder Hilbert Bredemeijer (buitenruimte, groen, sport, onderwijs) van de gemeente Den Haag de aftrap voor deze unieke samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, de gebiedsontwikkelaars ERA Contour, Local, VORM, Bouwfonds Property Development (BPD), Stebru, AM en I’M BINCK.

In vijf digitale bijeenkomsten met (toekomstige) bewoners, ondernemers en geïnteresseerden is vervolgens een reeks concrete pilots bedacht om de Binckhorst gezamenlijk eerder en sneller te vergroenen. In de pilots zijn de volgende onderwerpen nader uitgewerkt: tijdelijk en eetbaar groen, bijenlandschappen, vergroenen van bestaande daken, het aanleggen van groene hardloop- en wandelroutes en natuurlijke regeneratie van vervuilde grond. Aan de (verdere) realisatie werken de partners van Bincks Groen samen met andere partijen van binnen en buiten de Binckhorst.

 

Actueel
Meer groen in de Binckhorst

Meer groen in de Binckhorst

I’M BINCK heeft in het najaar van 2023 via de Groene Pluspunten Regeling subsidie ontvangen van de Groene Motor. Daar zijn we erg blij mee!  Met dat...

Stadmaken in de Binckhorst

Stadmaken in de Binckhorst

Stadmaken in de Binckhorst 2024 In februari was de kick-off van het vak Stadmaken. De eerstejaars studenten van de opleiding Ruimtelijke...

Terugblik NLdoetdag in de Binckhorst

Terugblik NLdoetdag in de Binckhorst

I'M BINCK kijkt erg trots en blij terug op een geslaagde NLdoet dag 2024 in de Binckhorst. Samen met meer dan 60 vrijwilligers van verschillende...

Kijk hier voor meer actuele berichten over Ruimte voor Groen.

Meedoen of meer weten?

Er is nog ruimte voor mensen om aan te sluiten. Heb je groene vingers? Wil je een eigen (reizend) moestuintje in de Binckhorst? Wil je samen met anderen lekker buiten in de weer zijn? Wil jij je gevel of dak vergroenen? Of wil je zorgen dat de Binckhorst een bijenparadijs wordt? Neem contact op met Sabrina Lindemann: 06-40012241 of sabrina@imbinck.nl. Of met Helen Land, 06-25060109 of helen@imbinck.nl.

 

Meer lezen:
Sabrina Lindemann

Sabrina Lindemann

Buro OpTrek en oprichter I’M BINCK | bestuurslid

 

sabrina@imbinck.nl

06 400 12 241

Urban catalyzer, verbinder en ruime ervaring met participatieprocessen.

Samen werken aan de Binckhorst vanuit bestaande kwaliteiten en potenties.

Helen Land

Helen Land

Partner I'M BINCK | bestuurslid

helen@imbinck.nl

06 250 60 109

Als voormalig planoloog en projectleider bij het rijk nu actief bij “Bincks Groen” en ”Samen erfgoed maken in de Binckhorst”.

Motto: geen leven zonder toegankelijk groen!

onze Speerpunten

ruimte voor werk

ruimte voor groen

ruimte voor lopen

ruimte voor leren

ruimte voor erfgoed

ruimte voor werk

ruimte voor groen

ruimte voor lopen

ruimte voor leren

ruimte voor erfgoed

Het speerpunt Energietransitie is inmiddels afgesloten.