Energietafel Binckhorst

Koploper bij energietransitie?

 

Doel

Den Haag staat de komende jaren voor een grote transitie naar schone energie en onderzoekt hoe deze optimaal vorm te geven. De Binckhorst loopt daarin als één van de tien Haagse Groene Energie wijken voorop. Meer hierover in de Kadernota Duurzaamheid. Om te komen tot een gedegen, mede door het gebied gedragen aanpak, organiseerde de gemeente in 2019 met I’M BINCK een aantal Ronde Tafels ‘Energietransitie Binckhorst’. Daarin verkenden gemeente, eigenaren en gebruikers diverse oplossingen en zijn een aantal opties doorgerekend. Uitkomsten worden meegenomen in het Wijkenergieplan dat in de eerste helft van 2020 wordt opgeleverd. Na oplevering wordt een vervolgtraject voor verdere samenwerking georganiseerd.

 

Ontwikkelingen tot eind maart 2020

Als basis voor de vraag hoe de energietransitie in de Binckhorst te organiseren, heeft IF Technology daarvoor begin 2019 in opdracht van de gemeente een Energietransitie visie Binckhorst opgesteld met daarin drie scenario’s. In overleg met een aantal Binckse partijen is daarop een voorkeur uitgesproken voor het scenario Warmte Cascade (Warmte-Koude opslag WKO gecombineerd met aquathermie):

Vervolgens heeft de gemeente I’M BINCK gevraagd een reeks Ronde Tafels te organiseren om de scenario’s met diverse partijen uit de Binckhorst te bespreken. Tijdens de tafels kwamen techniek, regelgeving en financiën aan bod. Verder zijn drie opties voor de transitie besproken als:

1. Wordt iedereen individueel klant van een warmtebedrijf?
2. Worden inkoopcollectieven gevormd? of
3. Zijn er partijen die overwegen samen een fysieke (energie) infrastructuur aan te leggen die collectief beheerd wordt?

Vanaf mei 2019 hebben diverse sessies plaatsgevonden, in de Trekvlietzone, de Binckhaven en Binckhorst breed. Impressies zijn hieronder als berichten opgenomen.

Inhoudelijke informatie is opgenomen in de presentaties die Annelies van Rumpt (projectmanager energietransitie gemeente Den Haag) en Arne Wijnia (IF Technology) gaven tijdens de meest recente Ronde Tafel op 9 december j.l..

Een overzicht de tijdens de sessies gestelde vragen en antwoorden is opgenomen in het bestand Vraag & Antwoord.

 

Actueel

Momenteel (eind maart 2020) werkt de gemeente het Wijkenergieplan Binckhorst uit, beoogde presentatie is vooralsnog eind april, begin mei. Maar de haalbaarheid van deze datum is mede afhankelijk van de invloed van verdere maatregelen rondom het Coronavirus op het proces. Zodra er meer duidelijkheid is, volgt nadere informatie.

 

Meedoen of meer weten?

Neem contact op met Bram Heijkers – I’M BINCK: 06-30136162 of bram@imbinck.nl

 

Lees meer in:
Bram Heijkers

Bram Heijkers

Mede-initiatiefnemer I’M BINCK

 

bram@imbinck.nl

06 301 36 162

Stadmaker/Werkman

recente berichten over Energietransitie

overige Speerpunten

praktijkacademie

bewoners en bedrijven

binckplekken