Energietransitie Den Haag

Binckhorst één van de koplopers

 

Den Haag staat de komende jaren voor een grote transitie naar schone energie en onderzoekt hoe deze optimaal vorm te geven. De Binckhorst loopt daarin als één van de tien Haagse Groene Energie wijken voorop. Meer hierover in de Kadernota Duurzaamheid. De Binckhorst loopt daarin als één van de tien Haagse Groene Energie wijken voorop.

Om te komen tot een gedegen, mede door het gebied gedragen aanpak, organiseerde de gemeente in 2019 met I’M BINCK een aantal Ronde Tafels ‘Energietransitie Binckhorst’. Input uit die tafels wordt meegenomen in het Wijkenergieplan (WEP) Binckhorst dat medio 2020 wordt gepresenteerd. Dit WEP is afgeleid van het ook in 2020 op te stellen Stedelijk Energieplan.

Vraagstukken rondom de energietransitie zijn relevant voor de nieuwbouwplannen van in de Binckhorst actieve ontwikkelaars en voor de eigenaren en beheerders van diverse kantoorcomplexen. Ook de gemeente zelf heeft vastgoed in het gebied. En ondernemers krijgen met keuzes te maken wanneer ze bijvoorbeeld hun pand willen verduurzamen of voor de vervangingsvraag van een verwarmingsketel of airco-installatie staan.

De gemeente biedt hierbij een aantal faciliteiten, en alle boven genoemde partijen kunnen zelf samenwerking en uitwisseling organiseren.

 

Energietransitie tafels Binckhorst 2019

Als basis voor de vraag hoe de energietransitie in de Binckhorst te organiseren, heeft IF Technology daarvoor begin 2019 in opdracht van de gemeente een Energietransitie visie Binckhorst opgesteld met daarin drie scenario’s. In overleg met een aantal Binckse partijen is daarop een voorkeur uitgesproken voor het scenario Warmte Cascade (Warmte-Koude opslag WKO gecombineerd met aquathermie):

Vervolgens heeft de gemeente I’M BINCK gevraagd vanaf mei 2019 een reeks Ronde Tafels te organiseren om de scenario’s met en bredere groep geïnteresseerden uit de Binckhorst te bespreken. Tafels in de deelgebieden Trekvlietzone, Binckhaven en Binckhorst algemeen. Op de agenda stonden informeren en bespreken van techniek, regelgeving, financiën en potentiële samenwerkingsvormen.

Impressies van diverse ronde tafels zijn hieronder in ‘Lees meer in’ opgenomen. De meest actuele inhoudelijke informatie is te vinden in de presentaties die Annelies van Rumpt (projectmanager energietransitie gemeente Den Haag) en Arne Wijnia (IF Technology) gaven tijdens de meest recente, Binckhorst brede Ronde Tafel op 9 december 2019. En een overzicht de tijdens de sessies gestelde vragen en antwoorden is opgenomen in het bestand Vraag & Antwoord.

 

Actueel

Momenteel (eind mei 2020) werkt de gemeente het Wijkenergieplan Binckhorst uit, het concept wordt in de zomer van 2020 gepresenteerd. De presentatie is onder andere afhankelijk van de uitwerking van het Stedelijk Energieplan (SEP, lees hier meer) waarvan het concept op 14 april j.l. door het College van B&W is vastgesteld. Zodra het concept WEP openbaar is, wordt het op deze website gepubliceerd. Ook werkt de gemeente aan een aantal faciliteiten voor de energietransitie door ondernemers. Meer over de actualiteit is in dit nieuwsbericht opgenomen.

 

Meedoen of meer weten?

Neem contact op met Bram Heijkers – I’M BINCK: 06-30136162 of bram@imbinck.nl

 

Lees meer in:
Bram Heijkers

Bram Heijkers

Mede-initiatiefnemer I’M BINCK

 

bram@imbinck.nl

06 301 36 162

Stadmaker/Werkman

recente berichten over Energietransitie

Wijkenergieplan Binckhorst en faciliteiten gemeente t.b.v. energietransitie

Wijkenergieplan Binckhorst en faciliteiten gemeente t.b.v. energietransitie

Nadat in 2019 een aantal Energietransitie tafels zijn georganiseerd, wordt nu door de gemeente gewerkt aan het Wijkenergieplan Binckhorst. Zodra dit openbaar is, wordt het gedeeld met geïnteresseerden uit het I’M BINCK/Binckhorst netwerk. Daarnaast worden in juni twee ronde tafels georganiseerd voor de deelgebieden Trekvlietzone en Binckhaven. En de gemeente stelt voor ondernemers een aantal faciliteiten beschikbaar ten behoeve van de energietransitie.

Lees meer
Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

De Binckhorst gaat mogelijk al tussen 2020 – 2030 als een van 10 prioritaire Haagse Groene Energiewijken over op schone energie. Nadat in 2019 de Energietransitie visie Binckhorst in een aantal Ronde Tafels met een brede mix aan betrokken uit de Binckhorst is besproken (zie hier meer informatie), wordt momenteel gewerkt aan het wijkenergieplan (WEP) Binckhorst.

Lees meer

overige Speerpunten

praktijkacademie

bewoners en bedrijven

binckplekken