Ronde Tafels

 

De Ronde Tafels van I’M BINCK zijn opgezet in 2015. Het zijn bijeenkomsten met verschillende stakeholders uit de Binckhorst en omgeving die te maken hebben met de ontwikkeling van dit gebied (overheid, marktpartijen, bedrijfsleven, bewoners, geïnteresseerden). Samen met de stakeholders werkt I’M BINCK aan de toekomst van de Binckhorst. Denk aan voorzieningen, werken, mobiliteit, circulaire economie of groen. Het gedeelde belang van een goed en interessant functionerende Binckhorst vanuit de Kernwaarden staat altijd voorop. Heb je interesse in de verslagen? Deze vindt je aan het einde van de pagina.

Het initiatief van de Ronde Tafel onderstreept één van de doelen van I’M BINCK, namelijk het zichtbaar maken van de kwaliteiten van het gebied de Binckhorst en het creëren van verbindingen tussen de gebruikers van het gebied en met partners daarbuiten. Mocht je – als stakeholder van de Binckhorst – interesse hebben deel te nemen aan de Ronde Tafel of heb je vragen over dit initiatief neem dan contact op via: info@imbinck.nl

Wanneer staat de volgende Ronde Tafel gepland? Bekijk hier de agenda.

oproep

Wil jij een keer de Ronde Tafel hosten? Laat het ons weten via info@imbinck.nl

Historie

Op 27 januari 2015 is er in de Binckhorst een nieuw initiatief van start gegaan onder de naam Ronde Tafel. De Ronde Tafels zijn bijeenkomsten met verschillende stakeholders uit het gebied. Met de stakeholders wordt onderzocht of het gedeelde belang, namelijk een goed en interessant functionerende Binckhorst, kan worden ingezet voor het formuleren en uitwerken van een aantal ambities voor het gebied. De inbreng en inzet van een gevarieerd en representatief gezelschap is hierbij dan ook van groot belang. 

Het idee tot het vormen van een Ronde Tafel ontstond in 2014 tijdens een bijeenkomst van de Culturele Business Case. Hier stond vanuit I’M BINCK de vraag centraal om een breder en strategischer draagvlak binnen de Binckhorst te verkrijgen.

Lees hieronder alle verslagen van de Ronde Tafelbijeenkomsten.

basisactiviteiten

netwerkbijeenkomsten

ronde tafels

excursies