Stadslab

Stadslab

I’M BINCK (de InvesteringsMaatschappij Binckhorst) officieel Stadslab – Proeftuin voor vernieuwing! I’M BINCK is een van de veertien proeftuinen in Nederland die sinds april 2018 het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt. Met de ‘Stadslabs – Proeftuin voor vernieuwing’! geeft het fonds invulling aan het programma ‘Innovatieve vormen van Opdrachtgeverschap’, die zij in opdracht van de ministeries van BZK en OCW uitvoert.

De Haagse Binckhorst ondergaat de komende jaren een grote transformatie. De aanleg van de Rotterdamsebaan, het toevoegen van minimaal 5000 woningen, veranderingen in de economie en de samenleving maken dat de Binckhorst zich opnieuw moet uitvinden. Het gebied transformeert naar een werk-woongebied, waardoor identiteit en karakter ingrijpend veranderen. In het gebied opereert sinds 2014 de InvesteringsMaatschappij Binckhorst (I’M BINCK), een onafhankelijk non-profit platform van ondernemers, publieke stadmakers, creatieve, ontwikkelaars, gemeente en andere stakeholders.

De grote uitdaging voor I’M BINCK is het versterken van de toekomstige ontwikkelingen door gebruik te maken van de rauwe, authentieke kracht en identiteit van de Binckhorst. Hiervoor zijn in 2017 kernwaarden geformuleerd die in de gemeenteraad zijn bekrachtigd. Door de kernwaarden uit te werken in een maatschappelijke businesscase, ontstaan voor alle partijen leidende principes voor de visievorming en de concrete ontwikkeling van het gebied. Het Stadslab geeft I’M BINCK in de periode april 2018-mei 2019 de ruimte om gemeenschappelijk met een brede groep betrokkenen dit proces te ontwerpen en het set unieke gebiedskernwaarden collectief te borgen. Waarbij de maatschappelijke businesscase tevens een verdienmodel voor publieke stadmakers kan zijn.

Interesse of mee doen? Neem dan contact op met Sabrina Lindemann en Bram Heijkers: info@imbinck.nl  (als dit mailadres niet werkt gebruik:info@optrekbinckhorst.nl)

DSC_0151 (3)
DSC_0139 (3)