Meer speelruimte in de openbare ruimte?

Alex Kypriotakis-Weijers heeft voor zijn master Architecture, Urbanism & Built Environment aan de TU Delft met voorbeelden in de Binckhorst onderzocht hoe je methoden uit de gamewereld kunt toepassen voor de ontwikkeling van het gebied. ‘Space Modders’ noemt hij...
Wijkenergieplan Binckhorst en faciliteiten gemeente t.b.v. energietransitie

Wijkenergieplan Binckhorst en faciliteiten gemeente t.b.v. energietransitie

Nadat in 2019 een aantal Energietransitie tafels zijn georganiseerd, wordt nu door de gemeente gewerkt aan het Wijkenergieplan Binckhorst. Zodra dit openbaar is, wordt het gedeeld met geïnteresseerden uit het I’M BINCK/Binckhorst netwerk. Daarnaast worden in juni twee ronde tafels georganiseerd voor de deelgebieden Trekvlietzone en Binckhaven. En de gemeente stelt voor ondernemers een aantal faciliteiten beschikbaar ten behoeve van de energietransitie.

Lees meer
Interview met Herman Tijsen, bewoner Junoblok

Interview met Herman Tijsen, bewoner Junoblok

Herman en zijn echtgenote waren zo’n beetje de eerste bewoners van de Binckhorst, sinds de eerdere sociale woningbouw in het gebied werd afgebroken. Hun oudste zoon was op zoek naar woonruimte en is in de rij gaan liggen bij de gemeente toen de verkoop van start ging. Uiteindelijk kreeg hij een te grote en te dure kavel aangeboden, waarvoor hij bedankte…

Lees meer
Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

De Binckhorst gaat mogelijk al tussen 2020 – 2030 als een van 10 prioritaire Haagse Groene Energiewijken over op schone energie. Nadat in 2019 de Energietransitie visie Binckhorst in een aantal Ronde Tafels met een brede mix aan betrokken uit de Binckhorst is besproken (zie hier meer informatie), wordt momenteel gewerkt aan het wijkenergieplan (WEP) Binckhorst.

Lees meer
ACCEZ Online Kenniscafé

ACCEZ Online Kenniscafé

Nu we niet fysiek kunnen samenkomen, kiest ACCEZ de digitale weg. ACCEZ wil kennis blijven delen en van elkaar blijven leren om samen te versnellen naar een circulaire toekomst. Meld je nu aan voor hun online kenniscafé op donderdag 28 mei over duurzame identiteit.

Lees meer

schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief