Binckplekken maken de Binckhorst

Ruimte voor Erfgoed

 

Doel

De gemeente heeft in het beeldkwaliteitsplan van de Binckhorst een dertiental ‘Binckplekken’ benoemd als identiteitsdragers van de Binckhorst: “het zijn plekken van betekenis voor de identiteit van de Binckhorst door cultuurhistorische waarden en een bijzonder programma met publiekstrekkende werking”.

I’M BINCK ziet deze plekken bij uitstek als ruimtelijke vertaling van de eerder vastgestelde Kernwaarden. Door deze plekken samen met onze partners, bewoners en bedrijven te activeren en hun geschiedenis en verhalen toegankelijk te maken, houden we de Kernwaarden dynamisch en het gesprek daarover actueel.

Door de Binckplekken, die verspreid liggen door de hele Binckhorst, middels groene routes met elkaar te verbinden, ontstaat een groen netwerk dat uitnodigt om door de Binckhorst te lopen en te fietsen. Op die manier maken we het bestaande culturele en industriële erfgoed zichtbaar en beleefbaar. De verhalen van deze plekken dienen als ankerpunten die zorgen voor de verbinding met het verleden. Zo geven ze een extra dimensie aan de Binckhorst, die voor de bewoners de binding met het gebied kan versterken.

 

AchTergrond

De ‘Kernwaarden Binckhorst 2017-2030’ zijn samengebracht door I’M BINCK en in 2017 in de gemeenteraad bekrachtigd. Ze zijn opgenomen in de gebiedsaanpak en het omgevingsplan van de gemeente. In 2019 werd I’M BINCK gevraagd om samen met andere partijen en de gemeente mee te werken aan het beeldkwaliteitsplan voor de Binckhorst. Dit verstevigde de positie van de Kernwaarden als uitgangspunt voor het beeldkwaliteitsplan.

Ook voor studenten vormen de Binckplekken een inspiratie. In 2020 heeft I’M BINCK opdracht gegeven aan Jonas Paberis en Aliz Soos (twee afgestudeerde ontwerpers van de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten) om de Binckplekken te visualiseren. In hetzelfde jaar heeft stagiaire Emma Verweij (Haagse Hogeschool) een eerste ontwerp gemaakt voor een groene wandelroute door de Binckhorst. Stagiaire Albertina Rama (Hogeschool Rotterdam) heeft vervolgens onderzoek gedaan naar het wenselijke gebruik door bewoners en werknemers van zo’n wandelroute. Daarbij werden de Binckplekken expliciet genoemd als belangrijke elementen.

Actueel
Binckplekken-Erfgoed en Groen

Binckplekken-Erfgoed en Groen

Binckplekken, Erfgoed en Groen in de Binckhorst De Haagse Binckhorst is rijk aan erfgoed. Bijzondere aandacht verdienen de Binckplekken, dertien...

De Ziel van de Binckhorst

De Ziel van de Binckhorst

De stenen komen tot leven Boek over heden, verleden en toekomst van (kasteel) De Binckhorst in Den Haag ‘De Ziel van De Binckhorst’ is de titel van...

Binckhorst Zomerborrel 29 juni

Binckhorst Zomerborrel 29 juni

Uitnodiging Binckhorst Zomerborrel Donderdag 29 juni 2023 van 16.00 uur tot 18:30 uur (Inloop vanaf 15:45 uur) Programma 15:45 - Inloop bij entree...

Kijk hier voor meer actuele berichten over Ruimte voor Erfgoed.

Meedoen of meer weten?

Wil je een (groeps)rondleiding langs de Binckplekken? Of heb je ideeën over hoe de Binckplekken nog beter onder de aandacht gebracht kunnen worden? Neem contact op met Sabrina Lindemann: 06-40012241 of sabrina@imbinck.nl

 

Meer lezen:
Sabrina Lindemann

Sabrina Lindemann

Buro OpTrek en oprichter I’M BINCK | bestuurslid

 

sabrina@imbinck.nl

06 400 12 241

Urban catalyzer, verbinder en ruime ervaring met participatieprocessen.

Samen werken aan de Binckhorst vanuit bestaande kwaliteiten en potenties.

Gert-Joost Peek

Gert-Joost Peek

Partner I’M BINCK | voorzitter bestuur

 

gert-joost@imbinck.nl

06 558 90 060

Stedelijk veranderaar; lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Kenniscentrum Duurzame HavenStad, Hogeschool Rotterdam

A. Bink36
B. Trekvlietplein
C. Afvalkathedraal / Poolsterhaven
D. Uranushaven
E. Kasteeltuin
F. Fokkerhaven
G. Jupiterkade
H. Pollux / Orionstraat / Komeetweg / industriehallen
I. Begraafplaats St. Barbara
J. Betonfabriek
K. Industriehallen (Melkwegstraatcomplex)
L. Saturnushaven
M. Cabellero Fabriek

onze Speerpunten

ruimte voor werk

ruimte voor groen

ruimte voor lopen

ruimte voor leren

ruimte voor erfgoed

ruimte voor werk

ruimte voor groen

ruimte voor lopen

ruimte voor leren

ruimte voor erfgoed

Het speerpunt Energietransitie is inmiddels afgesloten.