Binckplekken maken de Binckhorst

Ruimte voor Erfgoed

 

Doel

De gemeente heeft in het beeldkwaliteitsplan van de Binckhorst een dertiental ‘Binckplekken’ benoemd als identiteitsdragers van de Binckhorst: “het zijn plekken van betekenis voor de identiteit van de Binckhorst door cultuurhistorische waarden en een bijzonder programma met publiekstrekkende werking”.

I’M BINCK ziet deze plekken bij uitstek als ruimtelijke vertaling van de eerder vastgestelde Kernwaarden. Door deze plekken samen met onze partners, bewoners en bedrijven te activeren en hun geschiedenis en verhalen toegankelijk te maken, houden we de Kernwaarden dynamisch en het gesprek daarover actueel.

Door de Binckplekken, die verspreid liggen door de hele Binckhorst, middels groene routes met elkaar te verbinden, ontstaat een groen netwerk dat uitnodigt om door de Binckhorst te lopen en te fietsen. Op die manier maken we het bestaande culturele en industriële erfgoed zichtbaar en beleefbaar. De verhalen van deze plekken dienen als ankerpunten die zorgen voor de verbinding met het verleden. Zo geven ze een extra dimensie aan de Binckhorst, die voor de bewoners de binding met het gebied kan versterken.

 

AchTergrond

De ‘Kernwaarden Binckhorst 2017-2030’ zijn samengebracht door I’M BINCK en in 2017 in de gemeenteraad bekrachtigd. Ze zijn opgenomen in de gebiedsaanpak en het omgevingsplan van de gemeente. In 2019 werd I’M BINCK gevraagd om samen met andere partijen en de gemeente mee te werken aan het beeldkwaliteitsplan voor de Binckhorst. Dit verstevigde de positie van de Kernwaarden als uitgangspunt voor het beeldkwaliteitsplan.

Ook voor studenten vormen de Binckplekken een inspiratie. In 2020 heeft I’M BINCK opdracht gegeven aan Jonas Paberis en Aliz Soos (twee afgestudeerde ontwerpers van de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten) om de Binckplekken te visualiseren. In hetzelfde jaar heeft stagiaire Emma Verweij (Haagse Hogeschool) een eerste ontwerp gemaakt voor een groene wandelroute door de Binckhorst. Stagiaire Albertina Rama (Hogeschool Rotterdam) heeft vervolgens onderzoek gedaan naar het wenselijke gebruik door bewoners en werknemers van zo’n wandelroute. Daarbij werden de Binckplekken expliciet genoemd als belangrijke elementen.

Actueel
Binckplekken komen tot leven

Binckplekken komen tot leven

De Binckhorst heeft een rijke geschiedenis. Van oude sporen van de Romeinen, groene polder tot in de recente tijd als industrie -en bedrijventerrein. De gemeente heeft in het beeldkwaliteitsplan voor de Binckhorst officieel 14 zogenaamde Binckplekken benoemd; cultureel en industrieel erfgoed zoals het kasteel bij de Trekvliet en de oude kraanbaan in de Binckhaven. Deze plekken zijn belangrijk voor de identiteit voor de nieuwe wijk , maar nu nog veel te weinig bij de nieuwe bewoners, bedrijven, werknemers en bezoekers bekend. 

Prijsvraag hergebruik ‘afvalkathedraal’ Binckhorst

Prijsvraag hergebruik ‘afvalkathedraal’ Binckhorst

Wat moet er in de toekomst gebeuren met de ‘afvalkathedraal’ op de Binckhorst langs de Haagse Trekvliet? Jonge architecten kunnen nu meedoen aan een prijsvraag wanneer ze een goed plan hebben voor hergebruik van het gebouw en het gebied eromheen.

Kijk hier voor meer actuele berichten over Ruimte voor Erfgoed.

Meedoen of meer weten?

Wil je een (groeps)rondleiding langs de Binckplekken? Of heb je ideeën over hoe de Binckplekken nog beter onder de aandacht gebracht kunnen worden? Neem contact op met Sabrina Lindemann: 06-40012241 of sabrina@imbinck.nl

 

Meer lezen:
Sabrina Lindemann

Sabrina Lindemann

Buro OpTrek en oprichter I’M BINCK | bestuurslid

 

sabrina@imbinck.nl

06 400 12 241

Urban catalyzer, verbinder en ruime ervaring met participatieprocessen.

Samen werken aan de Binckhorst vanuit bestaande kwaliteiten en potenties.

Gert-Joost Peek

Gert-Joost Peek

Partner I’M BINCK | voorzitter bestuur

 

gert-joost@imbinck.nl

06 558 90 060

Stedelijk veranderaar; lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Kenniscentrum Duurzame HavenStad, Hogeschool Rotterdam

A. Bink36
B. Trekvlietplein
C. Afvalkathedraal / Poolsterhaven
D. Uranushaven
E. Kasteeltuin
F. Fokkerhaven
G. Jupiterkade
H. Pollux / Orionstraat / Komeetweg / industriehallen
I. Begraafplaats St. Barbara
J. Betonfabriek
K. Industriehallen (Melkwegstraatcomplex)
L. Saturnushaven
M. Cabellero Fabriek

overige Speerpunten

praktijkacademie

bewoners en bedrijven

energietransitie