Werken maakt de Binckhorst

Ruimte voor Werk

 

Doel

De Binckhorst ontwikkelt zich tot een gemengde werk-woonwijk. Alleen de ontwikkeling van nieuwe werkruimte blijft achter en door de woningbouw verdwijnt bestaande werkruimte of komen werkfuncties onder druk te staan doordat ondernemers onzeker zijn over hun toekomst. Daarnaast verandert de arbeidsmarkt in een rap tempo en krijgt steeds meer werk een tijdelijk karakter. I’M BINCK wil actief bijdragen aan de realisatie van nieuwe en behoud van bestaande betaalbare ruimte voor werk. Werken in de Binckhorst moet bijdragen aan:

  • Dynamiek en levendigheid van het gebied door gebruik van Binckplekken en industrieel erfgoed, met name voor ambacht en makers; dit draagt ook bij aan een aantrekkelijk en onderscheidend woonmilieu;
  • Kansen voor passend werk voor jongeren en reeds geschoolden door aanbod van leer- en ervaringsplaatsen en nieuwe werkvormen, bijvoorbeeld via werkcoöperaties;
  • Economische activiteiten die het gebied en de stedelijke regio helpt groeien naar een circulair ecosysteem.

 

AchTergrond

De Binckhorst is in het begin van de twintigste eeuw ontwikkeld als industriegebied. In 1905 werd gestart met de bouw van de tweede Gemeentelijke Gasfabriek, die in 1907 gereed was. In de jaren 30, 40 en 50 werden de Binckhavens gegraven en groeide het aantal fabrieken en werkplaatsen. Eind jaren 60 verdween de industrie langzaam en deden autobedrijven en kantoren hun intrede.

Grootschalige herontwikkelingsplannen kwamen na de economische crisis van 2008 niet van de grond. Wel werden na 2015 in het kader van de aanleg van de Rotterdamsebaan veel bedrijfspanden gesloopt. In 2016 waren er ongeveer nog 10.000 arbeidsplaatsen in de Binckhorst over. In de Gebiedsaanpak Binckhorst 2018 werd de ambitie gesteld hieraan 5.000 arbeidsplaatsen toe te voegen:

‘Naast extra banen voor hoger opgeleiden in “de nieuwe economie”-bedrijven, zetten we ook in op het behoud en toevoegen van banen voor praktisch opgeleiden. Het behouden, versterken en vergroten van de werkgelegenheid gaat grotendeels gepaard met een fysieke ruimtevraag. Deze behoefte (bovenop het bestaande aanbod!) betreft in ieder geval […] 80.000 m2 (kleinschalige) bedrijfsruimte verspreid over de Binckhorst.’

 

Actueel
De Ziel van de Binckhorst

De Ziel van de Binckhorst

De stenen komen tot leven Boek over heden, verleden en toekomst van (kasteel) De Binckhorst in Den Haag ‘De Ziel van De Binckhorst’ is de titel van...

Kijk hier voor meer actuele berichten over Ruimte voor Werk.

Meedoen of meer weten?

Wil je helpen om meer betaalbare bedrijfsruimte in de Binckhorst te krijgen? Zoek je meedenk- en ontwikkelkracht als vastgoedeigenaar of ben je als maker op zoek naar ruimte? Ben je bezig met nieuwe concepten voor verdichte/meerlaagse werkruimten of gemengd met een woonfunctie? Wil je helpen bij het realiseren van een GebiedsInvesteringsZone (GIZ) of het oprichten van een werkcoöperatie? Neem contact op met Gert-Joost Peek: 06 55890060 of gert-joost@imbinck.nl

 

Meer lezen:
Gert-Joost Peek

Gert-Joost Peek

Partner I’M BINCK | voorzitter bestuur

 

gert-joost@imbinck.nl

06 558 90 060

Stedelijk veranderaar; lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Kenniscentrum Duurzame HavenStad, Hogeschool Rotterdam

onze Speerpunten

ruimte voor werk

ruimte voor groen

ruimte voor lopen

ruimte voor leren

ruimte voor erfgoed

ruimte voor werk

ruimte voor groen

ruimte voor lopen

ruimte voor leren

ruimte voor erfgoed

Het speerpunt Energietransitie is inmiddels afgesloten.