Plekken van betekenis voor de identiteit van de Binckhorst

Binckplekken

 

Doel

De gemeente heeft in het beeldkwaliteitsplan een dertiental ‘Binckplekken’ benoemd als één van de Binckse identiteitsdragers: “het zijn plekken van betekenis voor de identiteit van de Binckhorst door cultuurhistorische waarden en een bijzonder programma met publiekstrekkende werking”. Hoe kan dit netwerk van plekken betekenis hebben voor de ontwikkelingen van de gehele Binckhorst?

I’M BINCK ziet deze plekken bij uitstek als ruimtelijke vertaling van de eerder vastgestelde Kernwaarden. Door deze plekken samen met onze partners o.a. programmatisch te laden maken we de Kernwaarden concreet en houden we het gesprek daarover actueel. De relatie van de Binckplekken met de openbare ruimte (gebruik) is daarbij een belangrijk onderdeel.

I’M BINCK is nu met de gemeente in een open, constructief gesprek over hoe het concept van de Binckplekken verder vorm te geven.

 

Historie

I’M BINCK heeft in 2017 de Kernwaarden van de Binckhorst vastgelegd en aangeboden aan de gemeente Den Haag. In het Stadslab is o.a. onderzocht hoe de kernwaarden geborgd kunnen worden in het gebied.

 

Actueel

Workshop Erfgoed Academie op 1 november waarbij de deelnemers verkenningen opdoen naar twee Binckplekken, het Kasteel en de Escherhalle. De centrale vraag in de workshop is ‘Hoe ontwerp je een benaderingswijze om aan de slag te gaan met de Binckplekken?’.

 

Meedoen of meer weten?

Neem contact op met Sabrina Lindemann: 06-40012241 of sabrina@imbinck.nl

 

Lees meer in:
Sabrina Lindemann

Sabrina Lindemann

Buro OpTrek en oprichter I’M BINCK

 

sabrina@imbinck.nl

06 400 12 241

Urban catalyzer, verbinder en ruime ervaring met participatieprocessen.

Samen werken aan de Binckhorst vanuit bestaande kwaliteiten en potenties.

Gert-Joost Peek

Gert-Joost Peek

Partner I’M BINCK | voorzitter bestuur

 

gert-joost@imbinck.nl

06 558 90 060

Stedelijk veranderaar; lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Kenniscentrum Duurzame HavenStad, Hogeschool Rotterdam

A. Bink36
B. Trekvlietplein
C. Afvalkathedraal / Poolsterhaven
D. Uranushaven
E. Kasteeltuin
F. Fokkerhaven
G. Jupiterkade
H. Pollux / Orionstraat / Komeetweg / industriehallen
I. Begraafplaats St. Barbara
J. Betonfabriek
K. Industriehallen (Melkwegstraatcomplex)
L. Saturnushaven
M. Cabellero Fabriek

recente berichten over binckplekken

Aftrap initiatief Bincks Groen

Aftrap initiatief Bincks Groen

Als je het als bewoner(s) en ondernemer(s) voor het zeggen zou hebben, hoe ziet dan de openbare en collectieve buitenruimte van de Binckhorst in de toekomst er dan uit om daarin met opeenvolgende generaties gezond en met plezier te leven, werken, spelen, produceren, feesten, recreëren, verblijven, bewegen en te sporten?

Lees meer
Asfaltcentrale Binckhorst moet vertrekken

Asfaltcentrale Binckhorst moet vertrekken

Door een rijksbijdrage kunnen her en der in het land 27 grote woningbouwprojecten van start. Het gaat in totaal om 51 duizend woningen. Vooral starters en middeninkomens moeten ervan profiteren. In Den Haag maakt het geld de verhuizing van een asfaltcentrale mogelijk. Ervoor in de plaats komt nieuwbouw.

Lees meer

overige Speerpunten

praktijkacademie

bewoners en bedrijven

energietransitie