Kernwaarden Binckhorst 2017-2030

De grote uitdaging voor I’M BINCK is het versterken van de toekomstige ontwikkelingen in de Binckhorst door gebruik te maken van de rauwe, authentieke kracht en identiteit van het gebied. Hiervoor heeft I’M BINCK, samen met haar netwerk de ‘Kernwaarden Binckhorst 2017-2030’ geformuleerd die in 2017 in de gemeenteraad zijn bekrachtigd en inmiddels zijn opgenomen in de gebiedsaanpak en het omgevingsplan van de gemeente.

I’M BINCK werkt in 2020 en 2021 aan de borging van de Kernwaarden in het gebied door concrete projecten zoals onder ander de Energietransitietafel, de BinckPraktijkAcademie en de Binckplekken.

1. Authentiek, ambachtelijk werk-woongebied

Toon ambachtelijkheid, geschiedenis en kwaliteiten van het gebied. En pas stedenbouw, architectuur en robuuste inrichting openbare ruimte toe die recht doen aan het gebied (dus geen VINEX).

2. Rauwe, spannende rafelrand(en) in de stad

Geen vertrutting buitenruimte, geef ruimte aan het spontane en gewone, stimuleer sportieve kracht.

3. Grote diversiteit, leidend tot ontmoeting en innovatie

Koester diversiteit bedrijven en werkruimtes, en ontwikkel goede mix wonen – werken. Stuur op aantallen woningen én banen, bijv. 5000 woningen en 7500 banen waarvan 3000 (V) MBO. Organiseer verbinding in het gebied en met omliggende wijken.

4. Dynamische experimenteerruimte, altijd in beweging

Maak flexibiliteit  in regels en ruimtelijke invulling mogelijk, behoud lege ruimte en experiment met circulaire economie en mobiliteit.

5. De verrassende Haagse waterkant

Versterk recreatieve watervoorzieningen, behoud aan water gerelateerde ambachtelijkheid en creëer via water nieuwe verbindingen.

InvesteringsMaatschappij Binckhorst (I’M BINCK)

Stadslab Proeftuin voor vernieuwing

Van maart 2018 t/m april 2019 heeft I’M BINCK als één van de veertien proeftuinen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het Stadslab I’M BINCK uitgevoerd. Met de ‘Stadslabs – Proeftuin voor vernieuwing’ geeft het fonds invulling aan het programma ‘Innovatieve vormen van Opdrachtgeverschap’ die zij in opdracht van de ministeries van BZK en OCW uitvoert.

De centrale vraag was ‘Hoe kunnen de, op initiatief van I’M BINCK, samengestelde Kernwaarden Binckhorst 2017-2030 als leidende principes (bouwstenen) in de ontwikkeling van het gebied worden verankerd en middels een maatschappelijke businesscase collectief worden geborgd en beheerd’?

Gedurende het jaar dat het Stadslab draaide, zijn negen Lab-sessies georganiseerd waaraan een grote en gemengde groep deelnemers een bijdrage heeft geleverd. Deelnemers uit het gebied, ondernemers, gebruikers en bewoners, overheden, wetenschappers, experts en stadmakers uit andere steden. Samen hebben ze een grote rijkdom aan interessante resultaten bijeengebracht.

Hoe die schatkist optimaal te ontsluiten? Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten in woord en beeld. Daaronder zijn een aantal links opgenomen naar het overall activiteitenverslag en de verslagen van de verschillende sessies. En als je meer wilt weten, zijn daaronder de gegevens van de contactpersonen van I’M BINCK weergegeven.

Meer weten? Neem dan contact op met Sabrina Lindemann en Bram Heijkers via info@imbinck.nl  

recente berichten over kernwaarden

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.