De Binckhorst als ideaal voetgangersgebied

Ruimte voor Lopen

 

Doel

I’M BINCK wil de voetganger een goede plek geven in de Binckhorst. Zodat bewoners en gebruikers van het gebied voor hun plezier kunnen lopen, in een veilige en groene omgeving. Met dit doel voor ogen is I’M BINCK, net als de gemeente Den Haag, partner geworden in de landelijke City Deal Ruimte voor Lopen. Dit is een samenwerkingsverband tussen steden, rijksoverheid, maatschappelijke en private partijen dat zich inzet om de voorwaarden voor de ‘ideale voetgangersstad’ te creëren.

Voor de Binckhorst kijken we naar hoe we stukje bij beetje een aantrekkelijk, groen netwerk van looproutes kunnen realiseren. Een netwerk dat bovendien stand kan houden in een context van voortdurende verandering – aangezien de sloop- en bouwwerkzaamheden in Binckhorst tientallen jaren in beslag zullen nemen. Een van de plannen is om de verplaatsbare Binckbakken te gebruiken om looproutes te markeren. De Binckbakken, die gevuld worden met planten en kleine bomen, kunnen geadopteerd worden door individuen, organisatie en bedrijven die de Binckhorst een groen hart toedragen.

 

Achtergrond

De ontwikkeling van de Binckhorst naar een woon-werkgebied brengt ook vragen over mobiliteit en infrastructuur met zich mee. Een belangrijke vraag is welke positie voetgangers in dit gebied krijgen, dat altijd gericht is geweest op gemotoriseerd verkeer. De huidige omgeving nodigt nog niet uit tot lopen en biedt nog weinig gelegenheid om veilig te lopen.

Dit vraagstuk past in een bredere ontwikkeling die in Nederland – en ook elders – gaande is: de aandacht voor lopen. Lopen als vorm van duurzame mobiliteit, als onderdeel van een gezonde leefstijl, en als manier om bij te dragen aan een leefbare omgeving. Hiervoor is het van belang dat voetgangers, net als automobilisten en fietsers een vanzelfsprekend en integraal onderdeel worden van beleid, ontwerp en beheer.

I’M BINCK wil hieraan bijdragen, door het belang van lopen onder de aandacht te brengen bij de mensen in de Binckhorst en samen met de gemeente de ruimte vrij te maken die nodig is voor lopen.

 

Actueel
Terugblik Binck Beweegt!

Terugblik Binck Beweegt!

Binck Beweegt! Op vrijdag 7 juni was het buitengewoon gezellig en levendig in de Haagse Binckhorst: na weken van voorbereiding toonden studenten van...

Stadmaken in de Binckhorst

Stadmaken in de Binckhorst

Stadmaken in de Binckhorst 2024 In februari was de kick-off van het vak Stadmaken. De eerstejaars studenten van de opleiding Ruimtelijke...

Binckplekken-Erfgoed en Groen

Binckplekken-Erfgoed en Groen

Binckplekken, Erfgoed en Groen in de Binckhorst De Haagse Binckhorst is rijk aan erfgoed. Bijzondere aandacht verdienen de Binckplekken, dertien...

Kijk hier voor meer actuele berichten over Ruimte voor Lopen.

Meedoen of meer weten?

Heb je ideeën over hoe we de Binckhorst in een ideaal voetgangersgebied kunnen veranderen? Zou je mee willen werken aan activiteiten om de voetganger onder de aandacht te brengen of wil je een Binckbak adopteren? Neem contact op met Susanne van der Kleij: 06-13224528 of susanne@imbinck.nl

 

Meer lezen:
Susanne van der Kleij

Susanne van der Kleij

Partner I’M BINCK | bestuurslid

 

06 132 24 528

Fotograaf en stadmaker. Trekker voor I’M BINCK van de City Deal Ruimte voor Lopen

onze Speerpunten

ruimte voor werk

ruimte voor groen

ruimte voor lopen

ruimte voor leren

ruimte voor erfgoed

ruimte voor werk

ruimte voor groen

ruimte voor lopen

ruimte voor leren

ruimte voor erfgoed

Het speerpunt Energietransitie is inmiddels afgesloten.