ons team

Sabrina Lindemann

Sabrina Lindemann

Buro OpTrek en oprichter I’M BINCK | bestuurslid

 

sabrina@imbinck.nl

06 400 12 241

Urban catalyzer, verbinder en ruime ervaring met participatieprocessen.

Samen werken aan de Binckhorst vanuit bestaande kwaliteiten en potenties.

Gert-Joost Peek

Gert-Joost Peek

Partner I’M BINCK | voorzitter bestuur

 

gert-joost@imbinck.nl

06 558 90 060

Stedelijk veranderaar; lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Kenniscentrum Duurzame HavenStad, Hogeschool Rotterdam

Hans Buurman

Hans Buurman

Partner I’M BINCK | penningmeester bestuur

hans@imbinck.nl

06 24 898 948

​Na 30 jaar creatieve en ambitieuze omgeving van het Kunstmuseum nu neergestreken bij I’M BINCK. Zelfde soort omgeving, andere blik op Den Haag. Ga zorgen voor gezonde financiële basis.

Irmgard Bomers

Irmgard Bomers

Partner I’M BINCK | bestuurslid

 

irmgard@imbinck.nl

06 261 46 446

Smaakmaker en expert op het gebied van werken in de nieuwe economie vanuit het bedrijf WIN Recept, gevestigd in de Binckhorst.

Persoonlijk motto: “Dare, care, share”

Victor de Vries

Victor de Vries

Partner I’M BINCK | bestuurslid

 

victor@imbinck.nl

06 411 25 630

Creatief conceptontwikkelaar met een voorliefde voor vorm. Altijd op zoek naar verbinding tussen verschillende ideeën en technieken.

Susanne van der Kleij

Susanne van der Kleij

Partner I’M BINCK | bestuurslid

 

06 132 24 528

Fotograaf en stadmaker. Trekker voor I’M BINCK van de City Deal Ruimte voor Lopen

Helen Land

Helen Land

Partner I'M BINCK | bestuurslid

helen@imbinck.nl

06 250 60 109

Als voormalig planoloog en projectleider bij het rijk nu actief bij “Bincks Groen” en ”Samen erfgoed maken in de Binckhorst”.

Motto: geen leven zonder toegankelijk groen!

Herman Tijsen

Herman Tijsen

Partner I'M BINCK | bestuurslid

 

herman@imbinck.nl

06 53 866 848

Praktisch ingestelde jurist met brede focus op vastgoedontwikkelingen.

Harrie Ozinga

Harrie Ozinga

Partner I’M BINCK

 

harrie@imbinck.nl

06 113 16 606

Creatief verbinder tussen onderwijs en technologiebedrijven en maatschappelijke uitdagingen in de Binckhorst.

Binck PraktijkAcademie, Kenniswerkplaats KIP, Sterk Techniekonderwijs Haaglanden

I’M BINCK

De Investerings-Maatschappij Binckhorst

In de Binckhorst opereert sinds 2011 de InvesteringsMaatschappij Binckhorst (I’M BINCK), een onafhankelijk non-profit platform van ondernemers, publieke stadmakers, creatieven, ontwikkelaars, gemeente en andere stakeholders. I’M BINCK heeft geen eigen bezit of financieel kapitaal; deelnemers investeren met samenwerking, kennisdeling, tijd, het leggen van verbindingen en concrete projecten. Zo draagt I’M BINCK bij aan een kwalitatief goed functionerende Binckhorst, waar ook het maatschappelijke belang een plek heeft.

De grote uitdaging voor I’M BINCK is het versterken van de toekomstige ontwikkelingen in de Binckhorst door gebruik te maken van de rauwe, authentieke kracht en identiteit van het gebied. Hiervoor heeft I’M BINCK, samen met haar netwerk de ‘Kernwaarden Binckhorst 2017-2030’ geformuleerd die in 2017 in de gemeenteraad zijn bekrachtigd en inmiddels zijn opgenomen in de gebiedsaanpak en het omgevingsplan van de gemeente.

I’M BINCK gaat ook in 2022 de Kernwaarden borgen in het gebied door middel van concrete projecten zoals de BinckPraktijkAcademie, het programmeren van de Binckplekken en Bincks Groen.

Lees hier ook het blog: ‘Kanarie in de mijn of een zwerm bijen?’, een persoonlijke beschouwing van Irmgard Bomers (bestuurslid) over I’M BINCK.

Bee are binck

Lees hier ook het blog: ‘Kanarie in de mijn of een zwerm bijen?’, een persoonlijke beschouwing van Irmgard Bomers (bestuurslid) over I’M BINCK.

basisactiviteiten

netwerkbijeenkomsten

ronde tafels

excursies