ons team

Sabrina Lindemann

Sabrina Lindemann

Buro OpTrek en oprichter I’M BINCK | bestuurslid

 

sabrina@imbinck.nl

06 400 12 241

Urban catalyzer, verbinder en ruime ervaring met participatieprocessen.

Samen werken aan de Binckhorst vanuit bestaande kwaliteiten en potenties.

Gert-Joost Peek

Gert-Joost Peek

Partner I’M BINCK | voorzitter bestuur

 

gert-joost@imbinck.nl

06 558 90 060

Stedelijk veranderaar; lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Kenniscentrum Duurzame HavenStad, Hogeschool Rotterdam

Hans Buurman

Hans Buurman

Partner I’M BINCK | penningmeester bestuur

hans@imbinck.nl

06 24 898 948

​Na 30 jaar creatieve en ambitieuze omgeving van het Kunstmuseum nu neergestreken bij I’M BINCK. Zelfde soort omgeving, andere blik op Den Haag. Ga zorgen voor gezonde financiële basis.

Irmgard Bomers

Irmgard Bomers

Partner I’M BINCK | bestuurslid

 

irmgard@imbinck.nl

06 261 46 446

Smaakmaker en expert op het gebied van werken in de nieuwe economie vanuit het bedrijf WIN Recept, gevestigd in de Binckhorst.

Persoonlijk motto: “Dare, care, share”

Victor de Vries

Victor de Vries

Partner I’M BINCK | bestuurslid

 

victor@imbinck.nl

06 411 25 630

Creatief conceptontwikkelaar met een voorliefde voor vorm. Altijd op zoek naar verbinding tussen verschillende ideeën en technieken.

Susanne van der Kleij

Susanne van der Kleij

Partner I’M BINCK | bestuurslid

 

06 132 24 528

Fotograaf en stadmaker. Trekker voor I’M BINCK van de City Deal Ruimte voor Lopen

Helen Land

Helen Land

Partner I'M BINCK | bestuurslid

helen@imbinck.nl

06 250 60 109

Als voormalig planoloog en projectleider bij het rijk nu actief bij “Bincks Groen” en ”Samen erfgoed maken in de Binckhorst”.

Motto: geen leven zonder toegankelijk groen!

Herman Tijsen

Herman Tijsen

Partner I'M BINCK | bestuurslid

 

herman@imbinck.nl

06 53 866 848

Praktisch ingestelde jurist met brede focus op vastgoedontwikkelingen.

Harrie Ozinga

Harrie Ozinga

Partner I’M BINCK

 

harrie@imbinck.nl

06 113 16 606

Creatief verbinder tussen onderwijs en technologiebedrijven en maatschappelijke uitdagingen in de Binckhorst.

Binck PraktijkAcademie, Kenniswerkplaats KIP, Sterk Techniekonderwijs Haaglanden

I’M BINCK

De Investerings-Maatschappij Binckhorst

In de Binckhorst opereert sinds 2011 de InvesteringsMaatschappij Binckhorst (I’M BINCK), een onafhankelijk non-profit platform van ondernemers, publieke stadmakers, creatieven, ontwikkelaars, gemeente en andere stakeholders. I’M BINCK heeft geen eigen bezit of financieel kapitaal; deelnemers investeren met samenwerking, kennisdeling, tijd, het leggen van verbindingen en concrete projecten. Zo draagt I’M BINCK bij aan een kwalitatief goed functionerende Binckhorst, waar ook het maatschappelijke belang een plek heeft.

De grote uitdaging voor I’M BINCK is het versterken van de toekomstige ontwikkelingen in de Binckhorst door gebruik te maken van de rauwe, authentieke kracht en identiteit van het gebied. Hiervoor heeft I’M BINCK, samen met haar netwerk de ‘Kernwaarden Binckhorst 2017-2030’ geformuleerd die in 2017 in de gemeenteraad zijn bekrachtigd en inmiddels zijn opgenomen in de gebiedsaanpak en het omgevingsplan van de gemeente.

I’M BINCK gaat ook in 2022 de Kernwaarden borgen in het gebied door middel van concrete projecten zoals de BinckPraktijkAcademie, het programmeren van de Binckplekken en Bincks Groen.

Lees hier ook het blog: ‘Kanarie in de mijn of een zwerm bijen?’, een persoonlijke beschouwing van Irmgard Bomers (bestuurslid) over I’M BINCK.

Bee are binck

Lees hier ook het blog: ‘Kanarie in de mijn of een zwerm bijen?’, een persoonlijke beschouwing van Irmgard Bomers (bestuurslid) over I’M BINCK.

Kernwaarden Binckhorst 2017-2030

De grote uitdaging voor I’M BINCK is het versterken van de toekomstige ontwikkelingen in de Binckhorst door gebruik te maken van de rauwe, authentieke kracht en identiteit van het gebied. Hiervoor heeft I’M BINCK, samen met haar netwerk de ‘Kernwaarden Binckhorst 2017-2030’ geformuleerd die in 2017 in de gemeenteraad zijn bekrachtigd en inmiddels zijn opgenomen in de gebiedsaanpak en het omgevingsplan van de gemeente.

I’M BINCK werkt in 2020 en 2021 aan de borging van de Kernwaarden in het gebied door concrete projecten zoals onder ander de Energietransitietafel, de BinckPraktijkAcademie en de Binckplekken.

1. Authentiek, ambachtelijk werk-woongebied

Toon ambachtelijkheid, geschiedenis en kwaliteiten van het gebied. En pas stedenbouw, architectuur en robuuste inrichting openbare ruimte toe die recht doen aan het gebied (dus geen VINEX).

2. Rauwe, spannende rafelrand(en) in de stad

Geen vertrutting buitenruimte, geef ruimte aan het spontane en gewone, stimuleer sportieve kracht.

3. Grote diversiteit, leidend tot ontmoeting en innovatie

Koester diversiteit bedrijven en werkruimtes, en ontwikkel goede mix wonen – werken. Stuur op aantallen woningen én banen, bijv. 5000 woningen en 7500 banen waarvan 3000 (V) MBO. Organiseer verbinding in het gebied en met omliggende wijken.

4. Dynamische experimenteerruimte, altijd in beweging

Maak flexibiliteit  in regels en ruimtelijke invulling mogelijk, behoud lege ruimte en experiment met circulaire economie en mobiliteit.

5. De verrassende Haagse waterkant

Versterk recreatieve watervoorzieningen, behoud aan water gerelateerde ambachtelijkheid en creëer via water nieuwe verbindingen.

basisactiviteiten

netwerkbijeenkomsten

ronde tafels

excursies

InvesteringsMaatschappij Binckhorst (I’M BINCK)

Stadslab Proeftuin voor vernieuwing

Van maart 2018 t/m april 2019 heeft I’M BINCK als één van de veertien proeftuinen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het Stadslab I’M BINCK uitgevoerd. Met de ‘Stadslabs – Proeftuin voor vernieuwing’ geeft het fonds invulling aan het programma ‘Innovatieve vormen van Opdrachtgeverschap’ die zij in opdracht van de ministeries van BZK en OCW uitvoert.

De centrale vraag was ‘Hoe kunnen de, op initiatief van I’M BINCK, samengestelde Kernwaarden Binckhorst 2017-2030 als leidende principes (bouwstenen) in de ontwikkeling van het gebied worden verankerd en middels een maatschappelijke businesscase collectief worden geborgd en beheerd’?

Gedurende het jaar dat het Stadslab draaide, zijn negen Lab-sessies georganiseerd waaraan een grote en gemengde groep deelnemers een bijdrage heeft geleverd. Deelnemers uit het gebied, ondernemers, gebruikers en bewoners, overheden, wetenschappers, experts en stadmakers uit andere steden. Samen hebben ze een grote rijkdom aan interessante resultaten bijeengebracht.

Hoe die schatkist optimaal te ontsluiten? Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten in woord en beeld. Daaronder zijn een aantal links opgenomen naar het overall activiteitenverslag en de verslagen van de verschillende sessies. En als je meer wilt weten, zijn daaronder de gegevens van de contactpersonen van I’M BINCK weergegeven.

Meer weten? Neem dan contact op met Sabrina Lindemann en Bram Heijkers via info@imbinck.nl  

schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief