Stellingname

I’M BINCK is een onafhankelijk platform van en voor de Binckhorst. Onze missie is samen werken aan de ontwikkeling van een authentieke, inclusieve en circulaire Binckhorst. Een diversiteit aan belanghebbenden, ideeën en meningen ontmoeten elkaar tijdens live netwerkbijeenkomsten, digitale Meet-Ups, Ronde Tafels, tours door het gebied, in concrete projecten en andersoortige bijeenkomsten.

Bij al onze activiteiten handelen wij vanuit de Kernwaarden Binckhorst 2017-2030:

 

  • Authentiek, ambachtelijk werk-woongebied;
  • Met rauwe, spannende rafelranden;
  • Met een grote diversiteit, leidend tot ontmoeting en innovatie;
  • Een dynamische experimenteerruimte die altijd in beweging is;
  • Én de verrassende waterkant van Den Haag met oog op recreatie, water gerelateerde ambachtelijkheid en het creëren van nieuwe verbindingen.

De kernwaarden vertegenwoordigen wat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden belangrijk vinden in het gebied en vormen de leidraad voor het beoordelen wat erbij hoort, wat gekoesterd moet worden, wat versterking of ingrijpen verdient.

De missie en kernwaarden geven richting aan stellingname van ons platform in en over de Binckhorst. We handelen altijd vanuit het belang van het gehele gebied en treden daarom nooit alleen op voor het belang van één specifiek groep in de Binckhorst.

schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief