Informatie over maatregelen van de overheid en andere bronnen m.b.t. COV-19

Hieronder vindt u een verzameling van informatie m.b.t. coronamaatregelen over ondersteuningsmogelijkheden van ondernemers en zz’pers.

 

Handige links voor communicatieplatforms:

Als je met je medewerkers / bedrijf of community wil vergaderen of een gesprek voeren zonder daadwerkelijk in dezelfde ruimte te zijn, is er veel software die je kan n helpen:

 

Handige links

Informatie m.b.t. Coronamaatregelen van de Nederlandse overheid:

Informatie voor ondernemers
Regelingen voor ondernemers
Algemene informatie RIjksoverheid
Algemene informatie Gemeente Den Haag
Informatie RIVM
Zakelijke informatie over de maatregelen van de Nederlandse overheid zijn hier te vinden.
FAQ voor werkgevers is hier te vinden

UWV
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx
Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now
Laatste nieuws
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

Tip: Heeft u als ondernemer ondersteuning nodig in uw winkel of bedrijf bij de handhaving van de 1,5 meter economie? Doe dan een aanvraag voor vrijwilligers hier.

 

Gemeente Den Haag: informatie voor ondernemers

Het ondernemersportaal van de gemeente Den Haag is bereikbaar voor vragen van maandag tot vrijdag, tussen 09:00 en 16:00 op 070-3536004 en per mail op ondernemersportaal@denhaag.nl

Informatie voor zzp’ers in Den Haag:
Bent u zzp’er en heeft u vragen over het mislopen van inkomsten of dreigt u in de financiële problemen te komen als gevolg van het coronavirus? Neem contact op met de SZW intakebalie op telefoonnummer (070) 353 75 00.
Meer informatie is hier te vinden.

Landelijke informatie voor ondernemers en loket voor ondernemers
MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP

hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.
Een online overzicht van de belangrijkste regelingen van de overheid voor ondernemers op dit moment vindt u hier: Informatie MKB Nederland.

Haags Retailpunt
deze nieuwsbrief geeft aandacht aan de (Haagse) maatregelen, relevante websites met informatie en tips met betrekking tot het coronavirus. Klik hier

Bron: MKB, Social Club Den Haag, Haags Retailpunt, gemeente Den Haag

 

Corona op de werkvloer

Wat betreft de maatregelen die een werkgever moet nemen op de werkvloer, is het verstandig om aan te haken bij de informatievoorziening van de overheid (het RIVM en het ministerie) en de maatregelen die zij voorschrijven na te leven, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Werktijdverkorting
Bedrijven mogen onder bijzondere omstandigheden (zoals nu met het Coronavirus) de werktijd van hun personeel verkorten. Dit is alleen toegestaan als een bedrijf gedurende minimaal 2 en maximaal 24 weken, minstens 20% minder werk heeft. De vergunning wordt steeds voor een periode van 6 weken toegekend, waarbij de vergunning maximaal 4 keer kan worden toegekend. De werktijdverkorting kan worden aangevraagd middels een digitaal formulier: https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfr=123

BRON: Solon Advocaten

 

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
(ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.
Meer informatie is hier te vinden.
MKB Nederland heeft ook een overzichtelijk artikel opgesteld.

 

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
(ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud voor 3 maanden. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.
De aanvulling zal zijn tot het sociaal minimum, welke als volgt zijn:
– € 776 alleenstaande – woningdeler,
– € 1219 alleenstaande,
– € 1653 getrouwde / samenlevingscontract.

Ben je ZZP-er en zit je in directe financiële nood? Dan kan je contact opnemen met de klantenservice van SZW via (070) 353 75 00. Wees hierbij bewust van grote drukte op dit moment!

Bron: ImpactCity

 

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
(ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

 

Bank leningen

Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de Nederlandse Vereniging van Banken staan in contact met elkaar om te zien hoe zijn individuen en bedrijven kunnen ondersteunen.
De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot. Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.
Meer informatie is hier te vinden.

Bron: ImpactCity