Het team van IMB is organisch gegroeid naar 11 Binckies die een deel van hun tijd belangeloos inzetten voor de ontwikkeling van de Binckhorst. Wat bezielt ze om op een zonnige zaterdagmiddag achter hun PC te kruipen om met elkaar online vooruit te kijken naar de komende vijf jaar. Lang niet iedereen had daar op voorhand zin in, maar het wonder geschiedde: drie uur later ging iedereen geïnspireerd uit elkaar. Hoe kan dat?

We are Binck

Wat zijn we? Een kanarie in de mijn of een zwerm bijen? Die vraag hield ons als Binckies bezig. In ieder geval geen eendagsvlieg, want IMB bestaat dit jaar 10 jaar. We zijn ook geen vrijwilligersorganisatie, want een deel van ons werk doen we niet belangeloos. Daarmee zouden we niet alleen onszelf, maar ook het gebied tekortdoen. We zijn een platform voor organische gebiedsontwikkeling. Nieuwe begrippen die niet in een hokje passen. Er is tijd, geld en vertrouwen voor nodig om die op waarde te kunnen schatten. We laten zien dat het platform, gebaseerd op samenwerking tussen burgers, overheid en bedrijfsleven, in de Binckhorst werkt. Al blijft het geld nog wel een dingetje, zoals je kunt lezen in het interview met Gert-Joost en Sabrina van Platform Stad over 10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst.

Een platform

Voor niets gaat de zon op, dat begrijpt iedereen. Lang niet iedereen snapt echter dat het aantrekkelijker is (ook financieel) om gebiedsontwikkeling op deze manier te organiseren, omdat meervoudige waarde wordt gecreëerd. In dezelfde interviewreeks van Platform Stad noemen wetenschappers het een vorm van waardecreatie waar veel minder geld voor nodig is, maar ook veel minder mee verdiend kan worden dan bij een traditionele projectontwikkeling. Dat is herkenbaar als Binckie en het maakt ook direct duidelijk dat deze manier van werken niet voor iedereen is weggelegd. Het uitgangspunt bij organische gebiedsontwikkeling is niet wij/zij, maar gelijkwaardigheid tussen burgers, overheid en bedrijfsleven als organismen voor een bloeiend gebied. In die drie eenheid is het ook logisch om van betrokkenen een bescheiden financiële bijdrage te vragen naast investeringen in kennis en tijd, zoals I’M BINCK doet. Een jaarbudget van 30k is in een traditionele organisatie niets, maar voor een platform als IMB voldoende om waarde voor de Binckhorst te blijven creëren. Simpelweg omdat we anders werken.

Met een eigen bijenkoningin

Victor kwam tijdens de bijeenkomst met het voorbeeld van een Bijentankstation uit Voorschoten. Binckies kun je vergelijken met een bijenvolk, onder aanvoering van onze eigen bijenkoningin Sabrina. Bijen zijn slimmer dan in eerste instantie werd aangenomen. Blijkens dit onderzoek kunnen ze niet alleen gedrag kopiëren, maar ook informatie gebruiken om betere oplossingen te vinden. Het aantal uren werk van bijen staat niet in verhouding met de beloning. Een bij moet 7x de aarde rondvliegen voor 1 kg honing. Een Binckie werkt minstens 100 uur per jaar om niet, maar dat kan met projecten zo maar oplopen tot 400 uur. Waarom zijn mensen daartoe bereid?

I’M BINCK kun je zien als een Bij-tankstation, waar je niet alleen een deel van je energie kwijt kunt, maar ook nieuwe energie krijgt, omdat je onderdeel bent van een uniek transformatieproces om de Binckhorst te ontwikkelen tot een uniek, bloeiend ecosysteem waar wonen en werken hand in hand gaan.

We leren van en met elkaar, kiezen eigen onderwerpen waarmee we denken bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het gebied. Ieder op basis van zijn/haar eigen expertise. De behoefte om op deze manier te werken is groot. We steken af en toe, maar halen de angel eruit als het te zeer gaat doen, stoppen als de energie wegloopt en vormen weer een nieuwe zwerm op zoek naar een lekkere pot honing. Ook andere woorden gerelateerd aan de bij passen bij de werkwijze. Denk aan: bezige bijen, bij-les, bij-klussen, bij-werkingen en de bij-sluiter die misschien wel nodig is om de werkwijze te kunnen begrijpen. Of zou het volstaan om het logo van I’M BINCK uit te breiden met een of meer bijen? De kleurstelling hoeft er niet voor te worden gewijzigd.

En die kanarie dan?

Kanaries werden vroeger gebruikt in de mijnbouw. Omdat een kanarie veel sneller ademhaalt, klein is en een hoge stofwisseling heeft, in vergelijking met de mijnwerkers, overlijdt de vogel zeer snel als het dodelijk gas koolmonoxide aanwezig is. De mijnwerkers hebben dan nog de gelegenheid om de plek des onheils te verlaten. Mijnen zijn er niet in de Binckhorst, al lijkt het soms wel op een mijnenveld met al die verschillende belangen, maar I’M BINCK heeft wel degelijk een signalerende functie. Vaak voordat de verantwoordelijke instanties het doorhebben kunnen we al een vinger op een toekomstig zere plek leggen. Gewoon omdat Binckies oren en ogen hebben in en voor de ontwikkeling van het gehele gebied.

Voel je er ook voor om een deel van je tijd in te zetten voor de ontwikkeling van de Binckhorst? Meld je dan aan als Binckie en werk bijvoorbeeld mee aan Bincks Groen. Heb je geen tijd? Met een bescheiden financiële bijdrage word je partner van I’M BINCK en kun je op deze manier een bij-drage leveren aan de ontwikkeling van de Binckhorst.

Irmgard Bomers, bestuurslid I’M BINCK

 

Platform Stad publiceert dit jaar een serie interviews met betrokkenen over 10 jaar organische gebiedsontwikkeling in de Binckhorst.