Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst De Binckhorst gaat mogelijk al tussen 2020 – 2030 als een van 10 prioritaire Haagse Groene Energiewijken over op schone energie. Nadat in 2019 de Energietransitie visie Binckhorst in een aantal Ronde Tafels met een brede mix aan...