Op 2 juni organiseert I’M BINCK  i.h.k.v. het project ‘Samen erfgoed maken in de Binckhorst‘ de laatste digitale Meet-UP uit een reeks van 3 bijeenkomsten over de vraag hoe wij, als gebruikers van de Binckhorst, de betekenis en de beleving van de zogenaamde Binckplekken en het aanwezige (industriële /culturele) erfgoed maximaal een rol kunnen laten spelen in de huidige en toekomstige leefomgeving van de Binckhorst.

Datum: 2 juni / Tijd 20.00-22.00 uur / Locatie: digitaal via ZOOM

Mee denken en praten? Meld je nu al aan!

Meld je aan en ontvang de log in code (aanmeldingen die op 2 juni na 17.00 uur binnen komen kunnen we helaas nier meer verwerken)

We blikken terug op de resultaten van de twee eerdere Meet-Ups. Zo lag de focus in de eerste bijeenkomst op het verbinden van de Binckplekken middels een groene wandelroute en op de Kernwaarden Binckhorst. Want hoe kunnen we de beleving van de Binckplekken en de verbinding met het groen verder concreet maken?

Tijdens de tweede Meet-UP hebben we met behulp van de Binckmap de ontwikkelingen van alle 13 Binckplekken onder de loep genomen en de vraag aan de ontwikkelaars/eigenaren gesteld  hoe zij de toekomst van een aantal plekken zien en wat de mogelijkheden zijn om vanuit het gebied mee te denken over toekomstige bestemmingen van bijvoorbeeld het terrein van de Haagse Asfalt Centrale (HAC) en de iconische kraanbaan in de Binckhaven.

In deze laatste sessie op 2 juni komen de eigenaren weer aan het woord  en willen we concrete afspraken maken.