Eind november organiseerde de gemeente Den Haag een BinckMarkt in het Informatiecentrum Binckhorst. Bewoners, ondernemers en overige geïnteresseerden uit de Binckhorst, maar ook uit Leidschendam-Voorburg en Rijswijk waren uitgenodigd.

Tijdens deze markt, waar iedereen vrij kon binnenlopen, werd een aantal onderwerpen uitgelicht: Samen stad maken met de wijkagenda, wonen en werken met schone energie en openbaar vervoer. Ook werden de resultaten van de participatie Sporendriehoek gepresenteerd en werd informatie gegeven over de op te stellen Gebiedsvisie voor de doorontwikkeling van de Binckhorst.

Lees hier verder op de website van het Voorburgs Dagblad