Op donderdag 29 juni vond in de Haagse innovatiehub Titaan in de Binckhorst een gemeenschappelijke zomerborrel plaats van Stichting I’M BINCK en de gemeente Den Haag. Onderdeel van het programma was de onthulling van een nieuwe street art in de Binckhaven van kunstformatie Bier en Brood en de kick-off van het wandelroutenetwerk langs Binckplekken, Erfgoed en Groen dat I’M BINCK – het onafhankelijke platform van en voor de Binckhorst – samen met vele partijen uit het gebied in de komende jaren gaat realiseren, in het bijzonder met Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) die de speciale Binckplekken, Erfgoed en Groen-app met route heeft ontwikkeld. Maar zeker ook met diverse bedrijven uit de Binckhorst en de gemeente Den Haag.

De app van de SHIE, waarvan nu het eerste gedeelte gereed is, vind je op Binckplekken (of zoek op binckplekken op https://izi.travel/nl/search). Alle info is uiteraard ook te vinden op www.imbinck.nl.

De kick-off vond plaats in het bijzijn van programmadirecteur Binckhorst Hettie Verheijen. Bij afwezigheid van wethouder Robert van Asten, die er vanwege een extra raadsvergadering helaas niet bij kon zijn, nam zij de feestelijke onthulling voor haar rekening.

Foto’s: Jurriaan Brobbel en Susanne van der Kleij